Udenfor tema

De gamle georgister har beskæftiget sig med og skrevet om andet end ‘georgisme’!
Enkelte af disse værker bringes her, helt eller i uddrag.

 1. Severin Christensen
  – Etikens logiske begrundelse (1912)
  – Om muligheden af en objektiv eller videnskabelig etik (1929)
  – Livsfilosofiske Omrids (1914)
  – Indad. Det sjælelige Værdigrundlag (1918)
  – – – (disse 4 er udgivet samlet som ePub: Etik og livsfilosofi)
  – Samlivet og dets love (1902)
  Et kongerige for en livsansskuelse (1933)
  .  (Svensk udgave 1926)
 2. C.N. Starcke
  Skepticismen (1890)
  L. Feuerbach – En monografi (1883)
  Frimureriet (1923)
 3. H. Thaarup
  Henrik Ibsen:
  – Set under en ny synsvinkel – Front mod to sider
  (1900)
 4. C. Lambek
  Bidrag til Ibsen-kritikken (1899. Genoptryk 2010)
  Det bestandige i menneskelivet (1931)