Retspolitisk Pressetjeneste

Vort nye blad vil give kort og klar besked om tidens spørgsmål set ud fra retspolitiske synspunkter. Det skal være en hjælp i diskussionen nå de voldsomme angreb fra modstanderne, der kan ventes nu efter Retsforbundets stærke fremgang, kommer.
Bladet er et led i kampen for det stolte mål, at skaffe vort land en politik, der er baseret på retfærdighed, skaffe Danmarks Retsforbund et flertal i folket, et flertal på rigsdagen og dermed en ny regering.
For os er der ingen tvivl om, at vi nu står foran det store gennembrud, forudsat at der fra vor side sættes ind med de rette midler og den fornødne kraft.
Der er i dag hos det danske folk en følelse af, at den politiske linje, som alle de gamle partier har været fælles om, er kørt fast, og nu må der et sporskifte til. Det er store opgaver der venter, et brydsomt arbejde skal gøres. Dette blad er en lille beskeden begyndelse til noget stort. Det skal bringe uddrag fra rigsdag, presse og møder med nødvendige kommentarer; det skal give besked om Retsforbundets stilling til aktuelle politiske spørgsmål og oplysning om stemningerne på rigsdagen.
Vi vil gerne følge med i alt, hvad der sker ude i landet. Og beder vore læsere om at yde bidrag dertil. Send os artikler fra det lokale blad og referater fra møder, hvor andre har udtalt sig om Retsforbundet. Vi vil også gerne vide noget om vort arbejdes gang, om møder, der skal holdes, og hvordan de er forløbne. Alt dette er et led i arbejdet, så vi kan udfylde vor opgave .

 

fra Retspolitisk Pressetjeneste, Årgang 1, januar 1949 nr. 1