Retsdemokraten

1958 – ??
Ikke registreret på Kgl. Bibliotek.

Bibliotek1 har Nr. 1 1958

Hvad RETSDEMOKRATEN vil.
Det kan ikke undre, at mange retsstatsfolk fik et chok ved den unaturlige regeringsdannelse for halvandet år siden, da Retsforbundet efter i næsten 40 år at have bekæmpet velfærdsstaten gik ind i en velfærdsregering.
Mest forbløffende var det vel, at det skete med enstemmig tilslutning i såvel Folketingsgruppe som Forbundsråd. Men så meget større var uenigheden blandt medlemmer og vælgere. De sidste demonstrerede deres utilfredshed ved det kæmpemæssige frafald ved kommunevalgene i foråret, hvor vi mistede 73.000 stemmer sammenlignet med folketingsvalget ti måneder tidligere.
Uenigheden blandt medlemmerne er vel delvis blevet skjult derved, at man har forment de utilfredse adgang til at ytre sig i Retsforbundets presse, ja end ikke i det interne forhandlingsblad har man optaget nogen artikel i det sidste par år.
Der var en tid, da vi indenfor Retsforbundet var stolte af det frie ord, af at meninger frit kunne brydes, men dette gode har man altså ment at måtte ofre på trekantregeringens alter.
Men uden ytringsfrihed intet demokrati. Derfor er vi, en lille flok retsstatsmænd blevet enige om at udgive dette lille blad.
Vi vil i RETSDEMOKRATEN loyalt støtte enhver bestræbelse hos vore ministre og folketingsmedlemmer i deres forsøg på trods deres ringe mindretal at fremme vore ideer og programpunkter. Men vi vil også tillade os at kritisere og angribe enhver svigten, som de måtte gøre sig skyldige i, uden persons anseelse.
Skønt tilhængerne af regeringsdannelsen i en lang periode har haft en monopolstilling i vor hidtidige presse, vil vi ikke nægte dem at komme til orde i vort blad, forudsat at indlægget er skrevet i en sømmelig tone og ikke er for langt.
Det er en selvfølge, at vi vil kæmpe for at fremme vore grundlæggende ideer grundskyld og frihandel, at vi vil kæmpe for begrænsning af statens opgaver, kæmpe imod restriktioner, privilegier og monopoler. At vi vil kæmpe for personlig frihed, ikke mindst erhvervsfrihed og økonomisk frihed, og at vi vil kræve afskaffelse af så mange overflødige love som muligt.
Vi vil kræve et absolut skattestop nu. Vi vil derfor så vidt muligt gå imod enhver ny statsudgift. Vi siger ‘så vidt muligt’. Der kan nemlig komme nye statsopgaver, som må løses. Men vi må da forlange af regeringen eller den pågældende minister, at der findes besparelser på andre områder til finansiering af den pågældende foranstaltning. I øvrigt mener vi, at tiden er inde til skattenedsættelser.
Det er hensigten foreløbig at lade RETSDEMOKRATEN udkomme én gang om måneden i den periode, Folketinget er inde. Det er ikke med glæde, vi begynder udsendelsen, men vi anser den for nødvendig, så længe de utilfredse ikke kan komme til orde i vore sædvanlige organer.et er hensigten foreløbig at lade RETSDEMOKRATEN udkomme én gang om måneden i den periode, Folketinget er inde. Det er ikke med glæde, vi begynder udsendelsen, men vi anser den for nødvendig, så længe de utilfredse ikke kan komme til orde i vore sædvanlige organer.

Læs mere…
Hele bladet her