Retfærd

Tisskrift for den norske Henry George bevægelse

Om Bladets stiftelse
(Ikke meget – og intet i efterfølgende nr.)

Fra RETFÆRD, Nr. 1, 1908

Foreningsmeddelelser.
Kredse: Bergens kreds stiftedes den 15. okt. Kristiania kreds stiftedes den 30. oktober.
Møder: Flere møder med foredrag om Henry George har i de sidste par måneder været afholdt. Høiskolebestyrer J. Nådland har holdt foredrag om grundværdibeskatningen i Seljords arbeiderforening. Kr. Torp Hansen har holdt 3 foredrag om Henry George og hans reformtanker i Kviteseid arbeiderforening, 1 foredrag derom i Fyresdal og 1 i Vrådal arbeiderlag. Amtmand V. Ullmann har efter op og talt på forskjellige steder, især i arbeiderakademierne om samme sag. Kaptein Kramer i Privat liberale klub. Lærer Hopp i Bergens Polytekniske forening o.s.fr. Vi opfordrer foredragsholdere at sende redaktøren et brevkort med nærmere oplysninger om mødet, antal fremmødte, diskussion etc.

Dette no. af RETFÆRD sendes alle medlemmer enten de har betalt kontingent eller ei. Men de, der ikke har betalt, må bestille RETFÆRD på nærmeste postanstalt. Ellers vil forsendelse standses.
Vor sag har været omtalt i dagspressen. Vi agter i næste no. at gi en fyldigere meddelelse herom.
Af omstående love vil sees, at indmeldelse kan ske til lagets formand, amtmand Ullmann, adr. Skien.
De, der uden at være medlem dog vil holde RETFÆRD, kan gjøre det ved blot at abonnere på posthuset. Forskjellen mellem et medlem og en abonnent skulde da være, at et medlem er aktivt virkende for vor sags udbredelse, abonnenter endnu kun passivt afventende.