Nyt Dagblad – 1945

fra Nyt Dagblad, 11. sept 1945, side 5,

Vort Dagblad

Med dette nr. af nærværende blad er skabt et nyt redskab til at virke for vore ideer.

Et stort og brydsomt arbejde er gjort for at gøre dette blad til virkelighed og Retsforbundet skylder de mænd, der har lagt sig i selen herfor stor tak.

Alt stort i verden er begyndt småt, men lad os håbe at Nyt Dagblad må vokse sig stort og få den betydning for vor store sag, som vi alle drømmer om. Hertil kan alle vore folk ud over landet være med, ved simpelthen at holde bladet og gøre et arbejde for at også andre tegner sig som abonnent.

Det behøver ikke at udtværes hvilken mægtig betydning det vil have for frihed og retfærdighed i dansk politik, om vi får et tilstrækkeligt indarbejdet Retsstats-dagblad.

Nu har nogle få energiske mennesker gjort forarbejdet og startet bladet, men nu er det vore folks tur ude i landet at føre arbejdet videre ved at støtte det. Vi kan gøre det, hvis vi vil, og især nu forud for et betydningsfuldt valg vil det være til stor befordring af Retsforbundets samfundside. Jeg tror det vil ske og ønsker lykke til.

Hans Hansen

3 årgange med kun siden 5/6. Hvad mon der har været på de 4 første sider?

Og i særlig klumme – også side 5:
Udgiver og forretningsfører: Kr. Buck, …Vejle
Ansvarshavende for denne side: S. Holt Jensen, … Esbjerg
Trykt i “Sydvestjyll.”s bogtrykkeri, Esbjerg