Nyt Dagblad

Fra Nyt Dagblad, 1. årgang, nr. 1, 1. februar 1934
af Arge Krapper

Hvad vi vil –

En ny avis i den københavnske presses veludstyrede og velassorterede kreds rejser uvilkårligt spørgsmålet: Hvad vil denne påtrængende lillebror?

Vi tøver ikke med svaret. Det er lige så ubeskedent som vor fremtræden i det ydre er beskeden:

Vi vil 1øse det sociale spørgsmål! Og hvad mere er: Vi tror, vi kan løse det, og vi vedkender os denne tro, selv med fare for at nedkalde betegnelsen blåøjede naivister og tågede idealister over os.

Vi er organ for Danmarks Retsforbund og vedkender os i et og alt denne politiske bevægelses program. Det betyder, at vi tror, det sociale spørgsmål kan løses, men kun kan løses ved at skabe retfærdige samfundstilstande. Der foresvæver os ikke dermed en forestilling om et paradis på jorden. Men der foresvæver os en forestilling om et samfund, hvor alle har ligeret til arbejdsmarken og hvor alle får lov at beholde deres arbejdsfortjeneste i fred,

Vi tror at dette mål kan hidføres ved en retsafgrænsning af statens opgaver, ved at hævde den personlige frihed og sikre ejendomsretten, ved at gennemføre fuld erhvervsfrihed og ophæve monopoler og særrettigheder, ved at afskaffe alle skatter og toldforanstaltninger og indføre fuld grundskyld i stedet til dækning af statens udgifter, ved at indføre fri valgret, som alene vil være i stand til at nedbryde partityranniet og give alle borgere ligelig indflydelse på statens styrelse.

Vi fremsætter dette program i en tid med skatteplyndring og prisforfalskning, planøkonomi og restriktioner, indgreb i erhvervslivet og arbejdsløshed, pengeforfalskning og told- og monopoludbytning, og vi vil nu tage fat og prøve på at vise vejen ud af uføret og prøve at vise vejen frem til bedre samfundsforhold på rettens og frihedens grund.

Vi takker hver enkelt, som har bidraget til, at Nyt Dagblad omsider er blevet en realitet, og vi tror, det skal lykkes os at blive det forventede redskab i kampen om at vinde den offentlige mening for de ideer, der repræsenteres af Danmarks Retsforbund.