Grundskyld

Tidsskrift for økonomisk Frihed og Ret

Fra GRUNDSKYLD Nr. 1, Januar 1924.

Om Bladets stiftelse:

GRUNDSKYLD, hvis første nummer hermed udsendes, er på en måde en afløser af DEN LIGE VEJ. Men medens sidstnævnte blad i særlig grad var et foreningsorgan, vil GRUNDSKYLD mere fremtræde som et socialøkonomisk tidsskrift, der henvender sig til enhver, som har interesse for samfundsspørgsmål. Samtidig med at det vil vise hen til målet: fuld grundskyld og fuld frihandel, vil det beskæftige sig med alle forekommende praktiske spørgsmål, som har tilknytning til vor sag.

Lige så lidt som den forening, der står som udgiver, er partipolitisk, lige så lidt vil GRUNDSKYLD være det. Den ide, som bladet kæmper for, ligger efter vor opfattelse i en højere plan end de almindelige, hinanden modstridende partipolitiske synspunkter. Lige så lidt som tyngdeloven ophæves, fordi vi opfinder flyvemaskiner, eller årsagsloven ophører at virke, fordi vi ikke kan se den, eller fordi vi trodser den – lige så lidt ophæves de økonomiske naturlove, hvorpå vi grunder vore krav, af partipolitiske programmer og foranstaltninger.

Men at vi ikke føler os knyttet til eller er afhængig af noget politisk parti eller politiske personligheder, vil naturligvis ikke sige, at vi føler os i lige nær kontakt med dem alle. Nogle partier og politikere har mere forståelse af vore kravs berettigelse end andre, og vor stilling vil, som rimeligt er, bestemmes heraf. Vi vil bekæmpe vildfarelser, hvor vi end møder dem, ligesom vi vil anerkende og glæde os over forståelse, fra hvilke sider den end viser sig.

I øvrigt skal vore bestræbelser gå ud på at gøre bladet positivt ved at klarlægge den simple og ligefremme sandhed, at det ene menneske har samme ret som det andet til den natur, som er vor tilværelses materielle grundlag og forudsætning, og til de værdier, som selve den menneskelige tilværelse og fællesvirken skaber, og at enhver foranstaltning, der på kunstig måde berøver os denne ret eller i det hele berøver os noget af frugten af vor ærlige virken, er en uretfærdighed, som bør afskaffes.
Red.