george

Forum for frihed og ligeret

Årsag til udgivelse:
Fra george, 80. årgang, Nr. 1, Vinter 2003

Kære læser!

Tak til Karsten
Som meddelt af Karsten Larsen selv i det sidste nummer af Grundskyld (nov. 2002), stoppede han dermed som redaktør efter 7 års indsats. Dette store arbejde for sagen har vi alle grund til at sige ham en stor tak for. Da der hurtigt skulle findes en ny redaktion, faldt loddet altså på den duo, som redigerede jubilæumsnummeret for et år siden.

Bygger på en gammel tradition
Vi er fuldt bevidste om, at vi med dette blad viderefører en bladtradition i Henry George bevægelsen, som går langt tilbage, og vi agter i høj grad at værne om denne tradition. I de første år efter stiftelsen af Den Danske Henry George Forening var bladet RET bevægelsens talerør. Det blev redigeret og udgivet af den meget aktive georgist, Sophus Berthelsen. I 1910 fik foreningen sit eget blad, DEN LIGE VEJ. Kredsen omkring retsdemokraterne, Severin Christensen, Axel Dam og C. Lambek, udgav 1916-19 Retsstaten med medarbejdere i Norge og Sverige. Senere fik Retsforbundet sit eget blad, RETSFORBUNDET, og i 1920 blev de tre sidstnævnte blade slået sammen til DET FRIE BLAD, hvor hvert af de oprindelige blade havde sin egen afdeling. Det eksisterede indtil 1940.
Men allerede i 1923 fik Henry George Foreningen sit eget blad, som gennem alle årene har heddet GRUNDSKYLD. Det er dette tidsskrift, der nu ved starten på sin 80. årgang skifter navn til George.

Fornyelse
Det viste sig straks på det allerførste redaktionsmøde, at vi heldigvis var meget enige om mange ting. Først og fremmest ville vi absolut ikke fortsætte med navnet GRUNDSKYLD eller for den sags skyld de øvrige typer og ord på forsiden. For de unge, uforberedte læsere, som vi håber at få mange af, udsender ordet grundskyld forkerte signaler. Noget om en kedelig skat og intet om ideerne bag og de gavnlige virkninger for samfundet Desuden står vores forening jo for meget andet end grundskyld. Efter megen diskussion er navnet så faldet på george. Som I ser ønskede vi også at forny layoutet, og med hensyn til indholdet er retningslinjerne: Flere men kortere artikler, en større emnekreds, større vægt på det, der sker af interesse for os ude i verden. I ny og næ kan der godt komme historiske tilbageblik, men det er naturligvis først og fremmest nutiden og fremtiden vi vil beskæftige os med. For hurtigt at give et dækkende indtryk af vore intentioner, er det første nummer på 16 sider, men normalt skal man ikke regne med mere end 12. De meningsforskelle, der kan forekomme blandt georgister, vil vi søge at tilgodese så bredt som muligt, men hvis nogen af jer læsere skulle finde emne- og forfatterudvalget for ensidigt, så er der kun et at sige: Kom med forslag, eller skriv selv artikler. Alt hvad der smager af unødige trætter, vil dog blive sorteret fra eller foreslået ændret.
Idet vi håber, at fornyelserne falder i læsernes smag, ønsker vi god fornøjelse med læsningen.
Redaktørerne.