e-vitaminer

Henry George bevægelsens tidsskrifter, gennem tiderne
Tilbage til oversigt

En nyskabelse

Det blad, I læsere nu sidder med i hånden, er en nyskabelse i Retsforbundet i København. Gerne skulle det blive en institution, som alle medlemmer vil være glade for og kan drage nytte af.

Intentionerne med udgivelsen er fra redaktionens side flere:

For det første at skabe et forum for memingsudvekslinger medlemmerne imellem, idet vi erkender behovet for sligt – og sådant bør sandelig da også være til stede i et levende og engagerende parti som Retsforbundet; vi skal jo ikke stagnere i engang vedtagne opfattelser. Det kan ofte være svært at komme til at udtrykke sin personlige mening om et af de spørgsmål, der optager sindene, hvis man ikke er i stand til at komme til de møder og andre arrangementer, der finder sted i kredsens regi, og hvis man måske også viger tilbage fra at benytte medlemsbladet Ret og Frihed eller Retsforbundets Presse Vejen Frem; de kommer jo ud til en større læserskare – og kanske en og anden ikke tror sine synspunkter relevante nok derfor.

Så nu foreligger muligheden for at skrive til dette helt lokale foretagende! Det er bestemt ikke meningen at opfordre jer til at skrive hertil i stedet for til ovennævnte blade – tværtimod: lad dette være en station på vejen til at blive flittige skribenter for alle landets retsstatsfolk. Desuden kan der være rent lokale anliggender, som i de store blade måske fejlagtigt kunne tolkes som kævl og strid, men hvor man i en langt mindre læserskare som her vil forstå, at det blot er omsorg og interesse for kredsen, der formår selv fredsommelige gemytter at fare i blækhuset.

Redaktionen håber på, at ingen viger tilbage for at benytte lejligheden til at udtrykke sin mening om dette og hint – gør det som I vil – rejs spørgsmål til debat, svar på andres indlæg, giv udtryk for enighed og dermed støtte til de, der allerede har forfægtiget jeres synspunkter, og gå imod det, I finder urimeligt.

Vi håber på en livlig strøm af indlæg fremover og lover at optage det hele, blot det er signeret.

En anden intention er at skabe et redskab til brug for det daglige arbejde i partiets tjeneste, enten man nu er kandidat med de forpligtelser, det indebærer, eller på anden vis hører til tillidsfolkenes skare eller man “blot” er menigt medlem.

Bagsiden er således valgt til at være kalender: dér vil alle kommende gøremål blive omtalt så udførligt, som vi kender deres tilrettelæggelse på tidspunktet for udgivelse. Men inden læseren når så langt, vil han/hun være stødt på kommentarer fra redaktionens side, på en forhåbentlig anselig mængde ytringer fra medlems side og på en omtale af alle de lokale arrangementer, der siden forrige blads udsendelse måtte være løbet af stablen.

Redaktionen påtager sig naturligvis gerne at udføre referater fra alle meder med tilstræbt objektivitet, men vi ser endnu hellere, at deltagerne indsender kommentarer, som er farvet af det øjeblikkelige engagement.

En tredje intention er at søge at lære hverandre bedre at kende. Der er alt for mange medlemmer som  slet ikke aner eksistensen af de øvrige; lad os blive beriget ved kendskabet til “de andre” – vi har alle noget at give: det må vi da have, når vi har meldt os ind i Danmarks Retsforbund – det borger for en stillingtagen til omverdenen.

Vi forestiller os at rette henvendelse til folketingskandidaterne efter tur, for at de kan få lov at præsentere sig selv og sine begrundelser for at være kandidater.

Men vi ser også meget gerne, at I andre skriver ind og fortæller f. eks. om det arbejde, I udfører i lokalråd og andre steder hvor I kommer til orde via medlemskabet.

K.L.