Skattehistorie

 1. En ny hartkornsansættelse af Danmarks Landbrugsjord (1930)
  Af cand. polit. Abel Brink
 2. Grundskyldsspørgsmålet (1925)
  af K.J. Kristensen (1925)
 3. Arbejdet for grundskyld i Danmark (1929)
  af F. Folke og K.J. Kristensen
 4. Grunnverdiskat og boligsak (1925)
  af S. Wielgalaski
 5. Grundrids af vort skattevæsens historie (1930)
  af Kr. Kolding
 6. Valdemarernes storhedstid (1898)
  af Kr. Erslev 
 7. Skattereformen af 1903
  af N. P. Jensen
 8. Køgeresolutionen
  Mindetavle – og tekst
 9. Grundskyld og grundvurdering (1920)
  af K.J. Kristensen
 10. Skat på skov (uden år)
  af C.V. Prytz (pdf)