Skattehistorie

 1. En ny hartkornsansættelse af Danmarks Landbrugsjord
  Af cand. polit. Abel Brink (1930)
 2. Grundskyldsspørgsmålet 
  af K.J. Kristensen (1925)
 3. Arbejdet for grundskyld i Danmark 
  af F. Folke og K.J. Kristensen (1929)
 4. Grunnverdiskat og boligsak
  af S. Wielgalaski (1925)
 5. Grundrids af vort skattevæsens historie 
  af Kr. Kolding (1930)
 6. Valdemarernes storhedstid 
  af Kr. Erslev (1898)
 7. Grundskyld i Valdemarstiden
  af Abel Brink (1924)
 8. Den danske statsmagts udvikling i ældre tid
  af stud. mag. Fridlev Skrubbeltrang
 9. Skattereformen af 1903
  af N. P. Jensen
 10. Køgeresolutionen
  Mindetavle – og tekst
 11. Grundskyld og grundvurdering 
  af K.J. Kristensen (1920)
 12. Grundvurderingens praktiske gennemførelse
  af S. Berthelsen (1929) (også link fra Artikler/debat)
 13. Skat på skov (uden år)
  af C.V. Prytz (pdf)
 14. Gammeldansk grundskyld og jordrente
  af Svend Aakjær (1934)
 15. Tivoli – og Jorden
  af grosserer J.L. Bjørner
 16. Georgismens praktiske indslag i lovgivningen 1902-1972
  af K. J. Kristensen 1972