Odense

8th International Conference for Land Value Taxation and Free Trade
Odense, Denmark, 1952

Bound Copy (w/Papers from other conferences) + Loose leaf Volume.

List of Papers

Programme
Conference Membership
Rupert Mason: Human Rights and State Duties / Menneskerettigheder og samfundspligter
Robert Clancy: The Henry George School of Social Science
Jessie Matteson: Economics & Business
V. G. Peterson: The Robert Schalkenbach Foundation
V. H. Blundell: Teaching Economic
Dan Bjørner: The Henry George Movement in Denmark. Efforts and Achievements over 50 Years / Henry George bevægelsen i Danmark gennem et halvt århundrede
Herbert T. Owens: Site Value Taxation in Canada
Glenn E. Hoover: Justice and Monetary Power / Retfærdighed og pengepolitik
Ashley Mitchell: International Trade / Den internationale handel
Viggo Starcke: Our Daily Bread / Det daglige brød
Max Toubeau: France Faced with the Need for Radical Fiscal Reform / Frankrig har behov for en dybtgående skattereform
Harald Grønborg: Smallholdings – Large Farms / Husmandsbrug – Herregårdsbrug
K.J. Kristensen: Some Problems connected with the Full Collection of Economic Rent
Noah D. Alper: The Great American Tax Shift / Den store skatteomlægning i USA
A. W. Madsen: Jordværdibeskatning i Storbritannien
Sven Rydenfelt: The Way out of the Dollar Shortage / Vejen ud af dollarmangelen
Frank Dupuis: When Australia was Colonized / Da Australien blev koloniseret
Stephen Martin: The Welfare State / Velfærdsstaten
W. A. Dowe: The Dispossessed are overpopulated / Der er overbefolkning blandt de besiddelsesløse
Viggo Starcke: The Significance of Henry George’s Ideas in World Politics / Henry George i Verdenspolitikken
Aage Fogh: De danske husmandsforeningers stilling til frihandel og grundskyld
J. E. Holloway: Monetary Reform or Revolution / Pengereform eller revolution
Nic Tideman: A Word with Georgists in the United States*
NN: To Young Georgists