Copenhagen

3rd International Conference for Land Value Taxation and Free Trade
Copenhagen – 1926

List of Papers:

Jakob E. Lange: Economic Emancipation / Økonomisk frigørelse
Frederick Verinder: The Cause of Unemployment / Årsagen til arbejdsløshed
Berthelsen: Folket og jorden
Merwyn J. Stewart: Primitive Georgist Legal Basis / Primitive georgistiske retsgrundlag
Ashley Mitchell: House Famine as the Result of Poverty and Unemployment / Bolignød som resultat af fattigdom og arbejdsløshed
F.C.R Douglas: Land Taxation, Housing, and Town Planning / Grundskyld og Byplaner
Otto Karutz: Bodenrecht und Bodengesetzgebung in Deutschland und Schweden / Jordretten og jordlovgivningen i Tyskland og Sverige
Sam Meyer: The Movement for the Taxation of Land Values in Belgium and France / Grundskyldsbevægelsen i Belgien og Frankrig
Axel Dam: Resume of World Peace through Education / Resume af verdensfred gennem opdragelse
W.R. Lester: Synopsis: Natural Law in Social Life / Resume af: Det sociale livs naturlov
Vere Pearson: Moral Justice and World Peace / Moralsk retfærdighed og verdensfred
K.J. Kristensen: Land Valuation / Grundvurdering
Alfred Schär: Die Verteilung des Ländliches Boden Besitzes in Deutschland
W. Madsen: Land Value Taxation in Practice / Grundskyld i Praksis
Alex Paletta: Der Grundwertsteuer in Der Praxis – Deutschland
Peus:Land Value Taxation in Anhalt in Past and Present / Die Anhaltische Grundsteuer Früher und Jetzt / Grundskatterne i Anhalt før og nu
Jakob E. Lange: Denmark
J. Møller: The Danish Liberty Memorial
W. Madsen: Land Value Legislation in Denmark
Jørgen Pedersen: Danish Small-holding Legislation
Otto Karutz: Land Legislation in Germany and Sweden
Julius J. Piklert: Land Valuation / Jordvurdering
Paletta: Land Value Taxation in Practice / Grundskyld i Praksis – Tyskland
Lawson Purdy: Land Taxation in the United States
Alfred Schär: The Distribution of Landed Property in Germany / Fordelingen af Jordbesiddelser I Tyskland
Craigie: Land Values Taxation in South Australia / Grundskyld i Syd-Australien
G. Huie: Taxation of Land Values in New South Wales
Villalobos Dominguez/ Wilfredo Sola: Manifesto of the Georgist Liberal Party
M. Higgs: The Present Position of Land Value Taxation in Victoria, Australia
Henry George (Note 1): The Law of Human Progress / Loven for det menneskelige fremskridt
List of members
Abel Brink: Brev til medlemmer
Songs
Note 1: Submitted to Conference Members at the special request of Louis F. Post