S. Wielgolaski (1865 – 1942)

af Ferd. Lyng
fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 3, 1942

En av grundskyldsakens ivrigste forkjempere i Norge, Stanislaw Wielgolaski, er død og blev bisatt den 9. februar i år. 

Wielgolaski ble 77 år gammel. Han var i mange år knyttet til skattevesenet og var kontorsjef i Riksskattestyret til han i 1935 faIt for aldersgrensen. 

W. er antagelig den, som fra norsk side har drevet det mest omfattende forfatterskap: foredrag, avis- og tidsskriftartikler. Han var en temmelig sikker deltager i de internasjonale kongresser for grundskyld. Han var sterkt teoretisk og kritisk innstillet og kom derfor op i adskillige feider med andre skrivende grundskyldsmenn. Men grundskyldsaken hadde ialfall i ham en av sine varmeste tilhengere. At han ikke fik utrettet mere for sakens fremme, beror bare på, at det har været så vanskelig å reise en grundskyldsbevægelse av noget omfang her i Norge.