Richard George (1865 – 1912)

fra tidsskriftet RET, nr. 1-2, okt. – nov. 1912
af ???

Henry Georges yngste søn, billedhuggeren Richard George, er afgået ved døden i New York den 28. sept. Han fødtes i San Francisco den 27. januar 1865, netop da hans forældre havde det allerfattigst – hvorom fortælles så gribende i Henry Georges liv.

Richard George, der havde arvet sin faders skikkelse og temperament, var lige som den ældste søn, Henry, sin faders gode hjælper ved udgivelsen af bladet Standard og øvrige litterære arbejder. Men snart viste det sig, at den unge Richard havde talent som billedhugger og han helligede sig denne kunst i resten af sit liv.

Hans første større værk var en buste af sin berømte fader; et billede af denne buste var gengivet i RETs småskrift nr. 1 (de 6 første oplag), og en kopi i gibs befinder sig i Høng. Også af Henry Georges venner; Thomas G. Shearmann, Tom L. Johnson og Mac Glynn udførte sønnen gode billeder. Faderens store gravmæle på Greenwood kirkegård ved New York er ligeledes Richard Georges værk.

Han skildres som brav og elskelig, trofast mod sin ædle faders livsværk. Af et brev til en dansk meningsfælle vides, at han med særlig interesse fulgte den danske Henry George bevægelse.

**
Mon det er den buste vi har på bibliotek1? /pma