Nils av Ekenstam

Nils av Ekenstam: 1868-1925
fra tidsskriftet Det Frie Blad, nr. 50, 1925
af Signe Bjørner

En af de allerbedste støtter for retsstatsbevægelsen i Sverige, stadsombudsmand Nils av Ekenstam i Lund, er faldet bort, og det netop som man er i færd med at foretage det vigtige skridt at danne en landsomfattende organisation, hvor hans medvirken ville have været til stor gavn. Nils av Ekenstam var også kendt her i Danmark – dels fra sine besøg på vore stævner især i tidligere år, og dels gennem den stærke personlige forbindelse, der var mellem ham og mange af retsstatsfolkene herhjemme. Også i Henry George Foreningens Københavns kreds har han holdt foredrag; det var, da foreningen i sin tid havde til huse i det sociale sekretariats lokaler på Gammel Kongevej. Og mangfoldige er de bånd, som han har knyttet mellem sine venner her i landet og dem på den anden side sundet. Også Det Frie Blad har ham at takke for en stor del af sin omfattende holderkreds i Sverige. Og da der for nogle år siden, medens Joseph Fels endnu levede, var et stort, nordisk stævne i Lund hvori denne deltog, og senere endnu et, hvor flere af Sveriges betydeligste mænd deltog i forhandlingerne og Danmark ligeledes havde sendt en stor kreds af deltagere, var det Ekenstam, der var sjælen og drivkraften i foretagendet. Tid, kræfter og penge har han ofret som få, og det skal nok vise sig, hans gerning bærer god frugt. Bladene i Lund bringer smukke nekrologer om ham. Der skrives således bl.a.: At gå bort som Nils av Ekenstam uden langvarige lidelser (det var et hjerteslag, der pludselig gjorde ende på hans liv) og med følelsen af at have gjort sin pligt til det sidste, er måske misundelsesværdigt. For efterlevende føles det dog dobbelt bittert at stå således helt uden forberedelse ved en kær bortgangens båre. Men dersom der for den sørgende hustru og børnene kan være en trøst at finde i den almene deltagelse, da kan de i hvert fald være forvissede derom. Nils av Ekenstam var ikke alene en sympatisk mand, han var et sandt og godt menneske. Det var et ædelt hjerte, som her brast i døden. For byen Lund er tabet stort, og det bliver vanskeligt at erstatte ham. Med en usædvanlig arbejdsevne forenede Nils av Ekenstam en sjælden flid og pligtopfyldelse og en omfattende indsigt og erfaring i alle spørgsmål om byens anliggender. 

Stadsombudsmand Nils Adolf Engelbrecht av Ekenstam var født i Malmø 1868, han var altså ved sin død 57 år gammel. Student i Lund 1886, aflagde han juridisk eksamen 1892. Efter at have taget sin juridiske grad, blev han advokat i Luleå, hvor han blev Stadsfiskal i 1897. I denne stilling blev han til 1901, da han blev sekretær i Finansstyret i Lund og byens ombudsmand. Desuden havde han talrige offentlige og private tillidshverv, der gav ham meget arbejde – på mangfoldige områder efterlader han sig savn.

Nils av Ekenstam døde den 3. december og jordfæstedes i Lund den 7. december,