Henry George – kort

Henry George blev født i Philadelphia, Pennsylvania, den 2. sept. 1839.

Som 16-årig rejste han hjemmefra for at sejle som dæksdreng til Calcutta. Flyttede til Californien i 1858 og slog sig ned i San Francisco. Giftede sig med Annie Corsina Fox. Arbejdsløs under depressionen i 1870erne og ofte ude af stand til at finde arbejde. Lærte trykkerfaget og begyndte at skrive artikler om sociale problemer i sin fritid. Fik job som redaktør på en lokal avis.

Henry George fik ingen højere uddannelse. Han blev dog tidligt interesseret i økonomiske spørgsmål, så han erhvervede sin viden om de klassiske økonomer ved selvstudium.

Spørgsmålet, om hvorfor fattigdom findes midt i overfloden, pinte ham. Under et ophold i New York i 1868 blev han konfronteret med denne bys umådelige rigdom i kontrast til den manglende opfyldelse af basale behov. Dette overbeviste ham om, at der fandtes en økonomisk baseret sammenhæng mellem disse to yderpunkter.

Han tog tilbage til Californien og skrev Our Land and our Land Policy (Vort Land og vor Jordpolitik – ikke oversat til dansk), og derpå mesterværket, Fremskridt og Fattigdom, som blev en international succes. Han flyttede til New York og skrev andre bøger, bl.a. Beskyttelse eller Frihandel og et åbent brev til Pave Leo XIII, Arbejdets Kårsom et svar på pavens hyrdebrev Rerum Novarum om arbejderspørgsmålet.

Han var en livlig foredragsholder, ikke blot i Amerika, men også i Irland, Skotland, England og Australien.

Han var opstillet to gange som borgmesterkandidat i New York. En koalition bestående af de store politiske partier vandt over ham i første forsøg. Han døde den 29. oktober 1897, før det andet valg var afholdt. Hans begravelse blev et af de kraftigste udtryk for folkelig følelse og respekt, som nogensinde er blevet en privatmand til del.

Læs evt mere i biografierne.