Villiam Halland

Fra Grundskyld, Nr. 3, 1948
af J.L.Bjørner

En Frihandelsmand. 

Den i vide kredse kendte toldinspektor Villiam Halland er død, 7l Aar gammel.

Villiam Halland var en højtbegavet og meget særpræget Personlighed og en embedsmand af den høje kvalitet, som vort land ikke har for mange af, en toldembedsmand, der arbejdede på at overflødiggøre toldsystemet. Han lignede også heri sin berømte forgænger, generaltolddirektør, Greve Sponneck. Halland plejede at sige: “Told er ikke tegn på talent, men med talent kan told afskaffes.”

Som vort lands anden store frihandelsmand i vor tid, A. Peschcke Køedt, var Halland liberalist og demokrat til fingerspidserne; det gav sig i det ydre udslag i, at han nægtede at bære uniform. Hvis han i embeds medfør skulle repræsentere, nøjedes han med en uniformskasket, som han gik med i hånden!

Villiam Halland byggede sit liv op ved stor flid, nøjsomhed og målbevidsthed. I hjemmet, hvor en god og dygtig mor med en større bømeflok var blevet enke, lærte han og hans søskende at arbejde, og han begyndte at skaffe sig lidt midler som Bud. –

Som dreng kom han ind ved toldvæsnet, og af den lille løn fik han råd til at læse til student. Senere læste han statsvidenskab og blev cand. polit. Så arbejdede han sig op gennem toldvæsnets grader, blev toldassistent, toldkontrollør og endelig toldinspektor. Han blev ved siden heraf lærer ved toldskolen, redaktør af Dansk Toldtidende og selvfølgelig den ledende kraft indenfor en række faglige sammenslutninger.

Hans store indsigt og flid gjorde ham til forfatter af en længere række afhandlinger og skrifter om toldforhold, beskatning og erhvervsøkonomi, – alt grundigt gennemarbejdet fra først til sidst. Han kunne sine ting til fuldkommenhed.

Villiam Halland var den store kraft i “Frihandelsklubben af 1932”. Han skrev de fleste af dens publikationer. Den første af disse: 150 aars toldhistorie, dvs. tiden fra merkantilismen til vor tid, er en lille, bedårende godbid for enhver frihandelstilhænger, og så er den isprængt muntre små historier fra toldsystemets store vildnis. Et par af disse publikationer er i sin tid tilsendt enhver af Den danske Henry George Forenings medlemmer.

I 1942 udkom Villiam Hallands store arbejde: Toldreform – en redegørelse og et forslag. (Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck). Det er et standardværk af rang. Det er en bog, som enhver, der beskæftiger sig med økonomi og politik, burde kunne på fingrene. Kors, hvor er den god. Hans motto er: “Kundskab og ånd er magt, det er de drivende kræfter.” Villiam Halland var ikke grundskyldsmand. Han plejede at sige: “Lad andre tage sig af at nedbryde jordmonopolet, jeg har nok at gøre med at rive masken af protektionisterne og vise toldmonopolet frem i al sin hæslighed og skadelighed.”

I 1934 holdt toldinspektør Villiam Halland foredrag ved det 21. Henry George stævne på Vallekilde Folkehojskole. Han talte om den merkantilistiske åndsretning. Nu er han gået bort. Han var Danmark en god søn. Hans ildhu og arbejde vil bære frugt.

Æret være hans minde.