Peter Ussing (1929 – 2022)

Fhv. skoledirektør og forfatter Peter Ussing døde d. 9. aug. 2021 i en alder af 93 år i sit hjem i Løkken.
Peter blev i 1949 lærer fra Skaarup Statsseminarium på Fyn og var i hele sit aktive liv beskæftiget i skoleverdenen og endte sin karriere som mangeårig skoledirektør i Løgstør Kommune og næstformand i Danmarks Skolelederforening. Allerede på seminariet stiftede han bekendtskab med C.N. Starckes skoleideer om arbejdsskolen og aktivitetspædagogikken – og det kom til at præge hans skolearbejde. Han var den første, der introducerede samlæsning i den danske folkeskole. En metode, som nu anvendes overalt – nemlig at flere skoleklasser undervises samtidig på tværs af årgang, niveau eller fag, af praktiske eller pædagogiske grunde. Han har desuden skrevet en lang række bøger, hvilket især tog fart, da han blev pensioneret. Ikke mindst lokalhistorien havde hans interesse.
Men også hans optagethed af georgismen og de retsliberale tanker var en væsentlig del af hans liv. Allerede i 1945 meldte han sig ind i Danmarks Retsforbunds Ungdom og blev i 1957 landsformand i denne forening. Senere engagerede han sig i Retsforbundet. Og han udgav flere bøger, der faldt i tråd med hans politiske overbevisning. Hans hovedværker indenfor det område er ganske givet ”Betragtninger over individ og fællesskab set ud fra skolemanden C. Lambeks (1870-1947) og lægen Severin Christensens (1867-1933) forfatterskaber” og ”Velfærd, ret og demokrati”
Også til nærværende tidsskrift har Peter Ussing bidraget med meget saglige indlæg.
Peter Ussing efterlader sig sin kone, 3 børn, 10 børnebørn og 4 oldebørn. Æret være hans minde.

Thorkil Sohn