Oluf R. Olsen – Oluf Ram

fra tidsskriftet Det Frie Blad, nr. 7, 1940
af Th. O.

En af grundskyldsagens første pionerer herhjemme, fhv. boghandler Oluf R. Olsen. er i disse dage afgået ved døden, 64 år gammel.

Han var i sine yngre dage et interesseret og ivrigt medlem af Københavns Henry George Forening, og i en tid, hvor grundskyldssagen havde yderst trange kår, var han en dygtig og utrættelig agitator for denne sag.

Som taler havde han ingen særlige evner, men des mere arbejdede han i den personlige agitation, mand og mand imellem, og der findes adskillige, der ved hjælp af hans klare og logiske fremstillingsmåde er bibragt forståelse af grundskyldssagens store betydning.

Også som skribent udførte han et betydeligt arbejde for denne sag. Han skrev jævnligt oplysende artikler til forskellige blade. Og desuden udgav han på eget forlag en del skrifter under forfatternavnet Oluf Ram. De mest kendte af disse er: En ny verden og dens grundlov og Fra Brostenene til Naturens Arbejdskilder. Det kan ikke nægtes, at tanker af denne art har fået virkelighedens præg i vore dage – desværre!

Fra de senere år vil man huske hans deltagelse i diskussionen om pengesystemerne. Han var en ivrig tilhænger af individmøntfoden, om hvilken han har skrevet et par interessante afhandlinger.

Han tilbragte nogle år i New York og lærte der at kende de elendige kår, hvorunder mange mennesker i en storby henslæber deres liv. Da han for 4-5 år siden atter vendte tilbage til Danmark, havde sygdom og modgang svækket ham, således at han ikke kunne genoptage sit tidligere arbejde for grundskyldssagen – men denne sags venner vil mindes ham i taknemmelighed for trofast og dygtigt arbejde til fordel for den sag, hvis betydning han forstod førend de fleste andre.
*

Der kommer mere her på siden, når jeg finder det igen – beskrivelse fra lige før han emigrerede. /PMA