Niels Skriver Svendsen (1887 – 1966) 

af Aage Christiansen
fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 2, 1966

Vicedirektør, cand. polit. Niels Skriver Svendsen (8. januar 1887 -24. april 1966) var et af Henry George Foreningens mangeårige medlemmer, og det er med sorg, vi må erfare, at atter en af vor bevægelses begavede folk er trådt ud af vore rækker.

Niels Skriver Svendsen var en frihedens og en frisindets mand; dette satte sig tydelige spor i hans skriftlige arbejder.

Han dyrkede som sit særlige speciale valg- og stemmeteknikken. Han var en discipel af Johan Pedersen og arbejdede ihærdigt for at udbrede kendskabet til fri valgret og kvalitetsmetoden. Han udgav blandt andet: Demokratiets genrejsning, Fri valgret og kvalitetsmetoden, (1926), Valg og vedtagelser (1946), Børn og valgret (1949). I vor bevægelses blade har han skrevet en mængde artikler og diskussionsindlæg vedrørende valg- og stemmeteknik, og det er særligt for hans indsigt i disse spørgsmål, vi vil erindre ham.

Det var Niels Skriver Svendsens store ønske at udbrede kendskabet til det frie styre, og han sparede ikke sig selv. Han efterlader sig nu særligt på denne arbejdsfront et tomrum, og vi kan kun med ham ønske, at der vil komme andre til, der med samme energi og dygtighed vil videreføre hans oplysningsarbejde.