N. K. Laursen – En veteran

fra tidsskriftet RET, december 1916
af Sophus Berthelsen

 N. K. Laursen
En veteran
fra vor bevægelses allerførste tid er gået bort med lærer N. K. Laursen i Åle ved Horsens , hvis billede vi hermed bringer. Efter lange tiders svaghed afgik han ved døden den 13. november d. å. 

Han var til det sidste opfyldt af tanken om den store retfærdsreform, lil hvis fremme han havde virket så trofast, lige siden han for mange år tilbage, gennem Viggo Ullmann, lærte Henry Georges navn og lære at kende. 

Nogle få timer før han ud­åndede dikterede han sin hustru følgende mukke afskedshilsen til Henry George vennerne: 

“Af alle de små virksomheder, jeg har haft udadtil, er den at have virket for lidt for Henry George-sagen, den, der på en måde har optaget mig mest. Den sag har i omtrent 30 år optaget en del af mine tanker. Idet sagen for mig er blevet den store livslov, der af skaberen er givet menneskeslægten som en naturlov, menneskene måtte rette sig efter, om alt skulle gå godt. Altså en naturlov som alle andre naturlove, men i dette tilfælde en lov, der gælder menneskenes indbyrdes forhold. Men til de fleste tider er den dog ikke fulgt, og derfor mangler der retfærdighed og livslykke i menneske­nes verden – lykke og velsignelse i samfundenes forhold. Jeg tror endog, at de  store krige er en følge af, at denne lov ikke er trådt i kraft. 

Derfor vil jeg nu til slut anmode jer mine venner om at virke så godt, I kan, hver for sig, til denne sags gennemførelse. 

Hans hustru tilføjer, at vel var hans stemme svag, men hjernen var klar og hjertet varmt for den sag, der havde været ham så kær, og for alt og alle, som han havde samarbejdet med derom. 

.. .. .. 

Lærer Laursen hørte ikke til de landskendte talsmænd for vor sag men på sin hjemegn ved Horsens har han gennem de 30 år gjort et me­get betydeligt og virkningsfuldt oplysningsarbejde for Henry George-sagen gennem møder og foredrag og ved en lang række gode artikler i Horsens­-bladene.  

Derfor skylder vi  ham  alle tak og vi vil bevare  lærer Laursens navn  i mindet  blandt  vor  sags bedste. 

S. B.