Henry Fagerli-Nielsen (1922 – 2007)

af Lars Rindsig
fra george nr.2, sommer 2007.

Henry Fagerli: Korrespondent i ØK, i livgarden under krigen, frugtgrosserer, udøvede praktisk georgisme i Omegnens Fritidshaveforening m.m., altmuligmand i Huset på Lyngbyvej, fundraiser m.m.m.

Henry Fagerli-Nielsen blev født København i 1922, og voksede op her og i Tårnby på Amager. Her viste den unge Fagerli sig som den driftige iværksætte og igangsætter, han skulle blive resten af livet ved at stige i graderne hos det lokale gartneri fra papirilægger til tomatsorter. Efter endt præliminæreksamen fulgte en læreplads som korrespondent hos ØK. Her blev den 16-årige Fagerli gransket af direktør Jacobsen og Prins Axel og altså godkendt – og herefter instrueret i maskinskrivning, engelsk, tysk og fransk.

I livgarden under krigen
I 1943 blev Fagerli indkaldt til at aftjene sin værnepligt i Den kongelige Livgarde (ifølge ham selv på særlig dispensation for ØK-folk på grund af sin knappe højde). Og efter regeringen trådte tilbage og således afsluttede samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt – den 2. august 1943 blev hæren og flåden son bekendt interneret af tyskerne. Fagerli bestyrede kasernens rationeringsmærker hvoraf en ikke ubetydelig del blev kanaliseret videre til modstandsfolk uden for murene og til at smøre tyske vagter. Efter hjemsendelsen fungerede Fagerli i krigsårene som byvagt i København og var våbenkurer i modstandsbevægelsen.
Efter befrielsen blev Fagerlis årgang endnu en gang indkaldt til Livgarden, Korrespondent-baggrunden i ØK sikrede Fagerli afgivelse – dvs. fritagelse fra normal tjeneste og udlån til mere komfortabelt civilt kontorarbejde for kongens adjudantstab.

Frugtgrosserer m.m.
Herefter fulgte en periode som selvstændig erhvervsdrivende med en række frugt- og grøntbutikker i København og engros-virksomhed. Her følte Fagerli efterkrigstidens stramme rationering på tætteste hold – handelsminister Jens Otto Krag tordnede i 50’erne mod import af eksotiske luksusvarer som te og appelsiner. Måske var det en af årsagerne til at Fagerli ved flere lejligheder var kandidat til Folketinget og kommunalbestyrelsen i Birkerød for det frihandelsivrige Retsforbund.

Georgistiske projekter: Fritidshaveforening og maritim ferieby
Som reaktion på situationen efter Retsforbundets exit fra Folketinget i 1960 og den socialdemokratiske regerings ophævelse af loven om grundstigningsskyld to år senere, tog Fagerli i 1966 initiativ til noget unikt – en kolonihaveforening, der skulle fungere på jordrentevilkår. Omegnens Fritidshaveforening blev stiftet på Birkerød Kro. og hver af de 21 stiftere tegnede sig for en andel på 250 kr. Med Fagerli som forretningsfører ekspanderede foreningen voldsomt op igennem 1970’erne. På 14 år købte foreningen 17 landbrugsejendomme forskellige steder på Sjælland, og den rådede over mere end 1600 fritidshaver. Omegnens Fritidshaveforening findes endnu, men uden det georgistiske raison d’etre. Kredsen af OF’s georgistiske stiftere blev købt ud i 1980 – af socialdemokrater. Et nyt projekt – igen på Fagerlis initiativ og med næsten den samme kreds af stiftere – var foreningen Forenede Danske Jordrentebrugere, som et par år senere købte 250 tønder land ved Ebeltoft for at anlægge Danmarks største sommerhusområde. På Knud Tholstrups anbefaling lejede Jordrentebrugerne det store areal (som man havde anskaffet sig for en slik efter den tidligere ejers konkurs) ud til den selvejende institution Øer Maritime Ferieby, som med en entusiastisk Ebeltoft Kommune i ryggen stod for byggeriet, på jordrentevilkår – og selvom størstedelen af sommerhusejere og turister ikke kender historien, beviste FagerIi og kollegerne altså teorien.

Sekretær for Tholstrup
At Tholstrup, det tidligere folketingsmedlem, rådgav Jordrentebrugerne er ikke tilfældigt. Industrimagnaten repræsenterede Fagerlis parti, Retsforbundet, i Folketinget, og var også medlem af Henry George Foreningen. I 1982 bad han Fagerli om at komme til familievirksomheden Kosan Gas, hvor han skulle fungere som sekretær for Tholstrup og direktionen. Måske ikke så overraskende blev Fagerli derfor endnu en gang ‘afgivet’ – denne gang fra forretningslivet og til Tholstrup politiske arbejde. Således var det Fagerli der fandt emnerne til den pris, Tholstrup havde instiftet – Kosan Prisen – som ble tildelt individer som aktivt benyttede sig af deres ytringsfrihed. Således blev prismodtagerne bestemt af en junta bestående af Fagerli – som nominerede, – og Tholstrup, som godkendte.

Enorm arbejdskraft på Lyngbyvej
Samme Tholstrup var hovedbidragsyder er til anskaffelsen og istandsættelsen af Henry George Foreningens lokaler[1] på Lyngbyvej. Det lille hus i nr. 56A blev totalrenoveret af foreningens medlemmer anført af Fagerli og sønner. Henry George Huset blev herefter base for Fagerlis politiske arbejde. Dels som forretningsfører i en periode for Henry George Biblioteket, og dels som samlende faktor for en række fundraising-aktiviteter, der i bedste købmandsstil – fra bogsalg til julemarkeder – rejste penge til Henry George Foreningens kasse. Fagerli var først og fremmes den praktiske gris, men kunne også komme med vægtige ideologiske indlæg. Han var altid parat til at ryste en god historie ud af ærmet – altid med en humoristisk vinkel men oftest også med en alvorlig snert.

Efter nogen tids sygdom døde Henry Fagerli her i sommer.

[1] En lille korrektion: Det var ikke Henry George Foreningens lokaler. Det var Henry George Bibliotekets lokaler, som HG-foreningen kunne bruge – ligesom alle andre foreninger. /pma