Dan Bjørner (1910 – 1987)

fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 4, 1987

Grosserer Dan Uffe Johannes Bjørner
4. oktober 1910 – 7. november 1987
Familien
Bisættelsen foregår i stilhed.

af Henry Fagerli Nielsen

Dan Bjørner født 4/10 1910 var søn af grosserer J.L. Bjørner og Signe Bjørner.
Lige som sin far var Dan Bjørner et fremtrædende medlem af den georgistiske bevægelse, og hele familien Bjørner var i øvrigt gode og dygtige repræsentanter for såvel bevægelsen som for partiet.

Dan Bjørner oparbejdede en specialforretning i import af finere træsorter fra østen, Trækontoret, og havde i mange år domicil på Rådhuspladsen, indtil Aktuelt købte huset.

Dan Bjørner var en veluddannet købmand med Niels Brocks handelsuddannelse og senere med mange år i det praktiske erhvervsliv i USA, Frankrig og Tyskland. Dan Bjørner havde livet igennem en række tillidsposter i branchen, i bankverdenen, i pressen, og i fonde. Også i udlandet nød man godt af hans gode købmandskab. Hans fornemste post var måske: formand for Grosserer-Societet (det nuværende Danske Handelskammer) i hele 5 år. En høj civil post, som ikke overgås andet sted i vort samfund.

Han var frihandelens mand, og bl.a. derfor også georgist.

Ved de store internationale konferencer indenfor Henry George bevægelsen kunne man altid finde Dan Bjørner som ivrig deltager, selv langt borte fra danske kyster. Med årene gik tillidsposterne naturligvis over på andre hænder.

I sit hjerte var han en trofast georgist lige til det sidste, og han havde tillidsposter i Henry George Foreningen gennem en menneskealder.

Han nåede at stifte en fond: “Grundskylds­ og Frihandelsfonden”, som bevægelsen vil kunne nyde godt af i fremtiden, og som yderligere vil give os anledning til hele tiden at mindes vor gode ven og ære hans minde.

af Direktør Knud Tholstrup

SÅ GIK DAN BJØRNER
og han vil blive stærkt savnet blandt os Georgister.

Da jeg har erfaret, at en anden nekrolog er på vej, vil jeg nøjes med at skrive, at denne store idealist og hædersmand var en betingelsesløs og trofast forkæmper for Grundskyld og Frihandel. Det gav sig udslag i, at han, som havde så mange fornemme titler, satte sekretærposten i Den Danske Henry George Forening gennem 35 år øverst i Den Blå Bog.

Men udadtil var han nok mest kendt som en dygtig købmand og han var formand for  Grosserer-Societetet  i  en  årrække, – det,  der nu hedder Det Danske Handelskammer.

Han var medlem af bestyrelsen for Det Internationale Handelskammer fra 1963 til 1982.

Respektfuldt /Knud Tholstrup