C. I. Ottosen (?? – 1934)

C.I. Ottosen ( – 1934)
fra Det Frie Blad, nr. 22, 1934
af J.L. Bjørner

En mand er gået bort

Onsdag den 7. november døde lederen af Henry George Forlaget, C. I. Ottosen, på sin broders, overlæge Carl Ottosens landskendte kuranstalt, Skodsborg Sanatorium. Med C. I. Ottosen har vi mistet en såre flittig, dygtig og varmhjertet forkæmper for vor sag. C.I. Ottosen virkede i det stille, men han virkede stærkt. Hans indsats for vor sag var meget stor. Det trykte oplysningsarbejde for Henry Georges socialreform var hans livs- og hjertesag. Under hans utrættelige arbejde blev bogsalget bragt betydeligt op. Som den jyde, han var, fik han ikke alene forlaget til at bære sig, men til at give overskud – et overskud, der anvendtes til trykning af nye ting. Og altid arbejdede hans tanker med at få de ting frem, som mest tiltrængtes. Selv tog han ingen løn for sit store arbejde med den daglige ekspedition og regnskabet. Han .syntes, arbejdet for en stor sag var løn nok i sig selv. Gud lønne ham derfor.

Den, som besøgte ham under det lange sygeleje på Skodsborg Sanatorium, fandt ham altid med en eller anden pjece eller bog på sengen, som han så igennem med nyoptryk for øje; eller det var en ny bogliste, som skulle affattes. Han levede og åndede bogstaveligt taget i arbejdet for vor sag. Han var en Henry Georges mand af den gode, gamle skole. Hvor findes nu hans afløser? Under hans lange sygeleje har hans prægtige hustru besørget det daglige arbejde ved forlaget.

Jeg vil af hjertet ønske, at en, som har kendt C. I. Ottosen bedre end jeg har gjort, vil riste hans minderuner. Hans minde fortjener at leve længe mellem os. Hans stille, arbejdsomme liv i en stor sags tjeneste bør stå som et smukt eksempel til efterfølgelse. Han var en mand. Og nu er denne mand gået bort.