Axel Fraenckel (?? – 1955)

fra tidsskriftet Grundskyld, nr 1, 1956
af P. C. Pedersen.
Efter lang tids sygdom døde fhv. redaktør Axel Fraenckel den 30. december 1954. Hans død fik jeg først kendskab til på årsmødet den 27. november 1955. Så længe han var i besiddelse af sin arbejdskraft hørte jeg jævnlig fra ham, fik gode råd og kritik og ret ofte bidrag til bladet. Mit sidste brev til ham kom tilbage med påskriften: Flyttet, ny adresse ukendt. Han svøbte ikke sine ord i uldne talemåder, men gik lige til sagen, og jeg havde altid det indtryk, at han ikke kunne sige noget, der ikke var ærlig ment.
Jeg har kendt Axel Fraenckel siden han som ganske ung var redaktør af den radikale ungdoms blad. Skønt vi det meste af vor tid har været i forskellige partier, har vi i virkeligheden været sagligt enige på næsten alle punkter. Fraenckel havde ikke let ved at slutte sig til andre, men han har som skribent og taler udført et arbejde, der ikke tjente en organisation eller et parti, men en idé. Hvad et sådant arbejde er værd som oplysning for den sag, som vi forsøger at tjene, kan ikke vurderes. Vi takker ham for det og håber, at det vil bære frugt.

*

En særdeles kort nekrolog af en særdeles aktiv georgist. End ikke fødselsår får vi. /pma