Retsforbundet – En ny politisk forening 

fra Tidsskriftet RET, nr. 10-11, 1919
af Sophus Berthelsen

Ved et møde den 21. oktober 1919 i Grundtvigs Hus blev der stiftet en politisk forening under navnet “Retsforbundet” med det formål at virke hen til en fredelig ordning af den stærkt tilspidsede sociale situation. Som midler hertil vedtoges det at agitere for: afvikling af den offentlige gæld, standsning af skatteplyndringen, sikring af fuldt arbejdsudbytte og fuld erhvervsfrihed. Den finansielle basis for overgangen til en sådan på retsprincippet hvilende samfundsordning danner en formueafgift en gang for alle på gennemsnitlig 25%. Derefter udredes alle statsudgifter af en 4½% jordskyld, hvoraf dog i overgangstiden halvdelen dækkes af formueafgiften. 

I forretningsudvalget indtrådte direktør Martin Cohn, pastor Edward Geismar, dr. med. Harsløff, forstander J. Nielsen, gårdejer Peder C. Pedersen, prof. C. N. Starcke, lektor Sveinbjørnson, fru kontorchef Sveistrup og lærer T. Thomsen. 

RET håber – i et følgende hefte at kunne give nærmere oplysninger om denne nydannelse i dansk politik, som kan stor betydning, om den ledes ret. 

(disse kommer nedenfor … når tid er /pma)