Sophus Berthelsen_tekster

Sophus Berthelsen var flittig skribent. Mange af hans skrifter er udgivet her på siden – emnerelateret.
Her følger en samlet liste over Berthelsens skrifter
(af de her på siden udgivne. Der er mange flere).

 1. Husmændenes skatteprogram
  RETs småskrift nr. 5, 1905
 2. Om salg af kommunale grundejendomme
  RETs småskrift, Nr. 10, 1904
 3. Børne-Hjælp og Børne-Ret
  RETs småskrift Nr. 14, 1905
 4. Om frit opkøb
  RETs småskrift Nr. 48-52, 1906
 5. Skattelovenes store fejl
  RETs småskrift, Nr. 16-23, 1904
 6. Bygningsværdi modsat Jordværdi
  RETs småskrift nr. 24
 7. Om vore skatter (1905)
  RETs småskrift nr. 26, 1905
 8. Folkevalgte Høvdinger
  RETs småskrift, Nr.28., 1906
 9. Fri valgret
  RETs småskrift Nr. 30, 1905
 10. De danske husmænd 1864 – 1914
  Pjece – Slagelse 1914
 11. Vestindiske reformer
  RETs småskrift nr. 34-37, 1902
 12. Redaktør K. Olesens pjece (1906)
  RETs småskrift nr. 38-39, 1906
 13. Fire lovforslag om grundværdiskattens indførelse
  RETs småskrift nr. 43-47, 1906
 14. Om frit opkøb af vore kreditforeningsobligationer.
  RETs småskrift Nr. 48-52, 1906
 15. Retten til havet
  RETs småskrift, Nr.55,
 16. Prioritetsgældens afskaffelse
  RETs småskrift nr. 56, 1905
 17. Forskellige grundafgiftsformer
  RETs småskrift nr. 57-58, 1907
 18. Grundværdiskat på Ny Zeeland
  RETs småskrift nr. 63-64, 1907
 19. Vor tids Heimdal
  RETsmåskrift Nr. 65-67., 1906
 20. Vildfarne videnskabsmænd
  RETs småskrift nr. 68., 1907
 21. Kvindevalgret og Fri valgret
  RET
  s småskrift nr. 69-70
 22. Jordværdi – ikke Jordbesiddelse
  RETs småskrift nr. 71
 23. Den glemte jordlov af 1848
  Fra Særtryk af Silkeborg Venstreblad (1925)
 24. Husmandsbevægelsen og dens forhold til Len og Stamhuse
  Udgivet af Centraltrykkeriet 1917
 25. Husmandsbevægelsens Mål
  Foredrag i Nykøbing F. 21. juli 1913.
 26. Vort århundredes stortanke (1900 / 1925)
  Foredrag i Studentersamfundet 17. nov. 1900  – tillæg skrevet 17. nov. 1925
 27. Dansk radikal jordpolitik
  Særtryk af Nordsjællands Venstreblad 1925
 28. De danske husmænd, 1864 – 1914
  Tilbageblik og fremblik – Slagelse 1914
 29. Henry George Foreningens navn (1920)
  Fra tidsskriftet RET, 15. august 1920
 30. Henry George Foreningens fremtid
  fra tidsskriftet  Det Frie Blad, nr. 32, 1923
 31. Retspartiet(1924)
  fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 5, 1924
 32. Ejendomsskylden til kommunerne
  Tillægsblad nr. 1 til RET nr. 3, december 1904a
 33. Jordværdibeskatningen (pdf – frakturskrift)
  Tillægsblad nr. 2 til RET nr. 10, juli 1905
 34. Ejendomsskylden til kommunerne
  Tillægsblad nr. 1 til RET nr. 3, december 1904a
 35. Stat modsat Samfund
  fra Tidsskriftet RET, 1906
 36. Et universalmiddel
  fra tidsskriftet RET, nr. 17, 1906
 37. Et Angreb
  fra tidsskriftet RET, nr. 5A, 1907
 38. De rette ord
  fra tidsskrifte RET, April 1909 (BØR LÆSES /pma)
 39. Bankkrisen i 1908
  fra tidsskriftet RET, februar 1909
 40. Georgismens gennemførelse
  fra tidsskriftet RET, marts 1910
 41. Socialismens skattepolitik
  fra Tidsskriftet RET, 1911
 42. Hjalmar Branting og Henry George
  fra tidsskriftet RET, marts 1911
 43. Skatteevne kontra skattepligt
  fra Tidsskriftet RET, marts 1911
 44. Lægen og Husmanden
  Fra Særtryk af Husmanden, 1914
 45. Skal folkets retskrav kaldes tyveri?
  Foredrag ved Husmandssyævnet 1914
 46. Jordspørgsmålet gennem tiderne 
  Foredrag 1915 (pdf – pga. dårlig ocr)
 47. Grundskylds- og partipolitik
  fra tidsskriftet Grundskyld, marts 1926
 48. Folkets naturlige ret
  fra pjece (uden omslag) 1926
 49. Trællemærket
  fra Grundskyld, årgang 6, 1929
 50. Grundrentelæren
  fra tidsskriftet RET, nr. 12, 1917
 51. Huslejekov og grundskyldsreform
  fra tidsskriftet Det Frie Blad, 1921
 52. Grundvurderingens praktiske gennemførelse
  (fra pjece uden forside … 1929)
 53. Grundskyldsreformens fremtid
  foredrag ved Henry George stævnet 3. okt. 1927