Artikler – Debat

Pluk i de gamle tidsskrifter og udgivne småskrifter og bøger … 

 1. RETs småskrifter

Severin Christensen

 1. Velfærdsmoral eller Retsmoral
  Fra tidsskriftet RET, oktober 1910
 2. ‘Udvikling’ modsat ‘Fremskridt’
  fra tidsskrifter RET, (1910)
 3. Jordskyldens rette anvendelse 
  fra tidsskriftet RET, jan. og feb. 1911
 4. Vederlag for samfundsgoder 
  Kommentar til SC (nr 3 ovenfor) i RET 1911
 5. Statens opgaver
  En debat (1911-12)
 6. Hvorfor handler vi retfærdigt?
  fra tidsskriftet RET (1913)
 7. Georgisme modsat Socialisme
  fra tidsskriftet RET (1913)
 8. Radikalismen på skillevejen
  – et nyt retsdemokratisk parti (1916)
 9. Retsdemokratiet og Henry Georges ledende idéer
  fra tidsskriftet Retsstaten, nr. 5, 1917
 10. Principper og taktik 
  fra tidsskriftet RETSSTATEN, 25. juni 1920
 11. Indhold og ramme 
  fra tidsskriftet DET FRIE BLAD, 1925

F. Folke

 1. Skat og Erhverv
  Udgivet af Skandinavisk Boghandel 1911
  – Se debat herom ovenfor: Statens opgaver

Sophus Berthelsen

Nu overført til egen side.

Andre

 1. Henry George “Beskyttelse eller frihandel
  af Ernst Brandes (1886)
 2. Skattefrihed
  af P. Thisted (1904)
 3. Om “Fremskridt og fattigdom”
  af Villads Christensen.  (1920)
 4. C.N. Starcke 
  Lige ret for alle ((1909)
  Henry George og de sociale reformbestræbelser (1909)
  Henry Georges livssyn (1920)
  Retsstaten (1922)
 5. Reform-penge
  af Oluf Ram (1913)
 6. Sorte-Per
  af Axel Dam (1917)
 7. Retsstaten (1920)
  af Johannes Wille
 8. Sand frihandel og laissez faire
  af W.R. Lester (1936)
 9. Forældre, samfund og stat
  af Signe Bjørner (1937)
 10. Træk af grundrentelæren
  af Peder C. Pedersen (1938)
 11. Retsliberalismen
  af Johan Hansson (1945)
 12. Fattigplejen og retten til jorden
  af Fernando Linderberg (1888)
 13. Grundtvigianismen og underklassen
  af Fernando Linderberg
 14. Åndsfrihed og Næringsfrihed 
  af Dan Bjørner (1966)
 15. Statsmagten og dens rette grænser
  ved stud. mag. Fridlev Skrubbeltrang (1926)
 16. Den døde hånd
  af Spectator (1925)
 17. Fabrikker i marken, Hjem på landet
  af Signe Bjørner (1940)
 18. Grundskyld og Penge 
  af August Schwan (1919)
 19. af Jakob E. Lange
  Arbejdsløsheden (1921)
  – Den lige vej (1911)
 20. Grundskyld – og de store tænkere (1958)
  K.K. Steincke m/kommentar af PCP
 21. Georgisme eller Retsstat
  af Oluf Pedersen (1970)
 22. af Peter Birch Sørensen 
  “ismerne” (1975)
  Kampen mod kapitalmonopolerne (1976)
 23. Jordrenteloven – grafisk fremstilling (pdf)
  af Olav Jespersen (fra Grundskyld, nr. 3 1971)
 24. Inflationsteorier (pdf)
  af Knud Tholstrup (fra Grundskyld, nr. 3, 1970)

Fra udlandet:

 1. Lincoln breve (1951)
  oversat af K.J. Kristensen