Artikler – Debat

Pluk i de gamle tidsskrifter og udgivne småskrifter og bøger … 

 1. RETs småskrifter

Severin Christensen

 1. Velfærdsmoral eller Retsmoral
  Fra tidsskriftet RET, oktober 1910
 2. ‘Udvikling’ modsat ‘Fremskridt’
  fra tidsskrifter RET, (1910)
 3. Jordskyldens rette anvendelse 
  fra tidsskriftet RET, jan. og feb. 1911
 4. Vederlag for samfundsgoder 
  Kommentar til SC (nr 3 ovenfor) i RET 1911
 5. Statens opgaver
  En debat (1911-12)
 6. Hvorfor handler vi retfærdigt?
  fra tidsskriftet RET (1913)
 7. Georgisme modsat Socialisme
  fra tidsskriftet RET (1913)
 8. Radikalismen på skillevejen
  – et nyt retsdemokratisk parti (1916)
 9. Retsdemokratiet og Henry Georges ledende idéer
  fra tidsskriftet Retsstaten, nr. 5, 1917
 10. Principper og taktik 
  fra tidsskriftet RETSSTATEN, 25. juni 1920
 11. Indhold og ramme 
  fra tidsskriftet DET FRIE BLAD, 1925

F. Folke

 1. Skat og Erhverv
  Udgivet af Skandinavisk Boghandel 1911
  – Se debat herom ovenfor: Statens opgaver

Sophus Berthelsen

 1. Stat modsat Samfund
  fra Tidsskriftet RET, 1906
 2. Et universalmiddel
  fra tidsskriftet RET, nr. 17, 1906
 3. Et Angreb
  fra tidsskriftet RET, nr. 5A, 1907
 4. De rette ord
  fra tidsskrifte RET, April 1909 (BØR LÆSES /pma)
 5. Bankkrisen i 1908
  fra tidsskriftet RET, februar 1909
 6. Georgismens gennemførelse
  fra tidsskriftet RET, marts 1910
 7. Socialismens skattepolitik
  fra Tidsskriftet RET, 1911
 8. Hjalmar Branting og Henry George
  fra tidsskriftet RET, marts 1911
 9. Skatteevne kontra skattepligt
  fra Tidsskriftet RET, marts 1911
 10. Lægen og Husmanden
  Fra Særtryk af Husmanden, 1914
 11. Skal folkets retskrav kaldes tyveri?
  Foredrag ved Husmandssyævnet 1914
 12. Jordspørgsmålet gennem tiderne 
  Foredrag 1915 (pdf – pga. dårlig ocr)
 13. Grundskylds- og partipolitik
  fra tidsskriftet Grundskyld, marts 1926
 14. Folkets naturlige ret
  fra pjece (uden omslag) 1926
 15. Trællemærket 
  fra Grundskyld, årgang 6, 1929
 16. Grundrentelæren
  fra tidsskriftet RET, nr. 12, 1917
 17. Huslejekov og grundskyldsreform
  fra tidsskriftet Det Frie Blad, 1921
 18. Grundvurderingens praktiske gennemførelse
  (fra pjece uden forside … 1929)

Andre

 1. Henry George “Beskyttelse eller frihandel
  af Ernst Brandes (1886)
 2. Skattefrihed
  af P. Thisted (1904)
 3. Om “Fremskridt og fattigdom”
  af Villads Christensen.  (1920)
 4. C.N. Starcke 
  Lige ret for alle ((1909)
  Henry George og de sociale reformbestræbelser (1909)
  Henry Georges livssyn (1920)
  Retsstaten (1922)
 5. Reform-penge
  af Oluf Ram (1913)
 6. Sorte-Per
  af Axel Dam (1917)
 7. Retsstaten (1920)
  af Johannes Wille
 8. Sand frihandel og laissez faire
  af W.R. Lester (1936)
 9. Forældre, samfund og stat
  af Signe Bjørner (1937)
 10. Træk af grundrentelæren
  af Peder C. Pedersen (1938)
 11. Retsliberalismen
  af Johan Hansson (1945)
 12. Fattigplejen og retten til jorden
  af Fernando Linderberg (1888)
 13. Åndsfrihed og Næringsfrihed 
  af Dan Bjørner (1966)
 14. Statsmagten og dens rette grænser
  ved stud. mag. Fridlev Skrubbeltrang (1926)
 15. Den døde hånd
  af Spectator (1925)
 16. Fabrikker i marken, Hjem på landet
  af Signe Bjørner (1940)
 17. Grundskyld og Penge 
  af August Schwan (1919)
 18. Arbejdsløsheden
  af Jakob E. Lange (1921)
 19. Grundskyld – og de store tænkere (1958)
  K.K. Steincke m/kommentar af PCP
 20. Georgisme eller Retsstat
  af Oluf Pedersen (1970)
 21. af Peter Birch Sørensen 
  “ismerne” (1975)
  Kampen mod kapitalmonopolerne (1976)
 22. Jordrenteloven – grafisk fremstilling (pdf)
  af Olav Jespersen (fra Grundskyld, nr. 3 1971)
 23. Inflationsteorier (pdf)
  af Knud Tholstrup (fra Grundskyld, nr. 3, 1970)

Fra udlandet:

 1. Lincoln breve (1951)
  oversat af K.J. Kristensen