Fremskridt og fattigdom

Henry Georges store undersøgelse af årsagerne til 
fattigdommens vedvaren trods de tekniske fremskridt.

Indhold

Opgaven
En kort beskrivelse af den opgave George har sat sig for at løse: at søge den lov, der forbinder fattigdom med fremskridt og øger nøden efterhånden som rigdommen vokser.

 1. Arbejdsløn og kapital
  Et opgør med den klassiske lære om en lønfond. 
 2. Befolkning og livsfornødenheder
  Et opgør med Malthus’ befolkningslære. 
 3. Formuefordelingens love
  En redegørelse for den ‘sande teori’. Loven for kapitalrente, Lønloven og Jordrenteloven. 
 4. Det materielle fremskridts virkning på formuens fordeling
  Jordrentens stigning. Her undersøges hvad der sker ved befolkningsvækst, ved materielle fremskridt og ved de forventninger, de materielle fremskridt skaber. 
 5. Opgaven løst
  Vi har nået vores mål. Nu ved vi, hvorfor de materielle fremskridt ikke afskaffer fattigdommen. 
 6. Midlet
  Vi må gøre jorden (jordværdierne) til almen ejendom!
 7. Midlets retfærdighed
  En undersøgelse af om forslaget er ‘retfærdigt’.
  Hvad begrunder ejendomsret? 
 8. Midlets brug
  Hvordan den lige ret til jorden kan vindes og bevares! 
 9. Midlets virkninger
  Hvordan indvirker forslaget på produktionen, på fordelingen af produktionsresultatet og på enkeltmennesker og grupper. 
 10. Loven for menneskelige fremskridt
  En fremskridtsteori; om civilisation og om muligheden for at denne civilisation kan overleve. 

Slutning.
Menneskelivets gåde
Om livets betydning. (bl.a)

Når du har læst Fremskridt og fattigdom
ved du mere om nationaløkonomi end de fleste

Køb bogen som ePub (Saxo.com)
eller bestil gratis pdf:

BOG @ BIBLIOTEK1.DK