Det endelige budskab

Kapitel 1  og 2 i
Tolstoj – Principper for en ny verdensorden
af David Redfearn

Kapitel 1
Det endelige budskab

En profet er ikke uden ære, undtagen i sit eget land,
og blandt sine egne fæller, og i sit eget hus.
Jesus Kristus (Markus 6,4)

Når en 82 år gammel mand, således som grev Leo Tolstoj var i oktober 1910, stikker af fra det hjem, hvor han var født og havde levet det meste af sit liv, og ved den lejlighed forlader den hustru, som han havde været gift med i 48 år, ville man med nogen ret kunne have formodning om en grundlæggende og uoprettelig spaltning i idegrundlaget, der gjorde enhver anden handlingsmåde utænkelig. Det almindelige menneske på toogfirs, i besiddelse af få og ubetydelige idéer, kunne endog godt tage det standpunkt, at det var for sent at begynde på et nyt liv, og i overensstemmelse med dette bestemme sig til at forblive, hvor han var og udstå den sidste korte levetid på samme vis som før. Men så var grev Leo Tolstoj ikke et almindeligt menneske.

De fleste ved, at han var forfatter til Krig og Fred og Anna Karenina, to af verdens største romaner; men dette er stort set alt, hvad de ved. Få ved, eksempelvis, at han også anvendte sit geni for sociale observationer, som sammen med hans litterære talenter gjorde ham til en stor historiefortæller, på en mere praktisk vis. Han var en af de få i det nittende århundrede, der klart så fejlene i den sociale opbygning, der skulle føre til katastroferne i det tyvende. Endvidere havde han nogle klare forslag til, hvad man skulle gøre ved det. Det var i udformningen og forsøget på efterlevelse af disse forslag, at han helligede de sidste treogtredive år af sit liv, efter at have færdiggjort Anna Karenina. Selv hans sidste store fiktionsværk, Opstandelse (1899), var tydeligvis en roman à thèse, og ikke blot en tese, men flere sammenhængende, som konstant optog hans tanker.

I alt dette stod han i modsætning til sin ærkekonservative hustru; og af deres børn var der nogen, der tog hans parti, nogen hendes. Dette var et tragisk dilemma. Styrken i den overbevisning, der til sidst drev ham til, om natten imellem den 27. og 28. oktober 1910, at foretage det endelige brud, kan vurderes ud fra styrken i de bånd, der bandt ham til barndomshjemmet Jasnaja Poljana, omkring 100 miles syd for Moskva, med alle dets kære erindringer. Ordet “hjem” er anvendt med omtanke, for på et tidspunkt i hans vilde ungdom havde hans spillegæld fået ham til at sælge den gamle træbygning, hvori han var født. Så var det blevet købt, misligholdt, faldet sammen og genopført på tomterne af en vis Gorokhov, hvorefter det så gik endeligt i forfald.

Et hjem består imidlertid af indhold såvel som af en skal. Dets centrum var og er stadig en ottebenet egetræsbriks, formodentlig fremstillet på stedet af livegne tømrere på stedet. Den havde tre skuffer, ingen ryg, men kurvede polstrede sider, udstyret med glidende bogrester. Oprindeligt var den dækket af grønt russisk læder, men det var senere blevet erstattet af sort voksdug. Det var hjemmets centrum, for på den var ikke alene Tolstoj selv, den 28. august 1828, blevet født, men også hans brødre og de fleste af hans egne børn. Skufferne var fulde af de manuskripter, som han ønskede at holde hemmelige for sin elskede, men nysgerrige familie.

Briksen var det stykke inventar, som Tolstoj holdt mest af; men i det værelse, som han forlod for mere end firs år siden, og som er del af en ny fløj, kan hans lille skrivebord stadig ses. Her havde han ikke, som man kunne vente, en forfatters arbejdsredskaber, men en række værktøj, som vidner om hans optagethed af manuelt arbejde. Fæstnet til væggen i det samme rum er der nogle fotografier og et tryk af Den sixtinske Madonna. Overfor dette tryk er der af en eller anden grund naglet nogle rå boghylder, hvorpå bindene fra Brockhaus og Efron-Encyklopædien står, stadig i jomfruelig stand; for Tolstoj var forsigtig med sine bøger, og når han skrev noter i marginen, blev det gjort let med en blyant. Udover disse genstande er der flere borde, en almindelig paraffin-lampe og tre armstole i mørk og lys eg. Under betrækket på en af disse opbevarede han breve til sin hustru Sofia Andrejevna, født Behrs, som han ægtede i 1862, der skulle gives til hende efter hans død, samt manuskriptet til Djævelen, som han ikke ønskede, at hun skulle se.

Inventaret i resten af huset er på lignende måde blandet, og består af umage møbler, gamle spejle, to flygler, amatøragtige malerier udført af lokale livegne ved siden af et professionelt, forestillende Tolstoj, senge med messingknopper og mange små fotografier og tegninger. Det er den sædvanlige samling af ting, der ikke passer sammen, som folk i senvictorianismen levede med. Tolstojs personlige fornødenheder var langt færre, end hvad man ville regne med var passende, hans sociale status taget i betragtning; men hans sociale status var for længst ophørt med at interessere ham særligt. Selv sengetøj var der ikke særlig meget af, og det der var, var kommet til som en del af Sofias ikke særlig dyre brudeudstyr. Før hun kom til, havde Tolstoj sovet under et enkelt vattæppe uden lagner; og før det, da familien var samlet på Jasnaja Poljana, havde han og hans brødre endog sovet på strå.

Huset er placeret i en park på to hundrede og halvfjerds acres, hvilket er alt hvad der er tilbage af skovene og plantagerne, som de var i tiden før Tolstoj solgte det meste af godset fra for at betale udgifterne for sin udsvævende ungdom. Så meget som hundrede og syvogtres acres af denne park er optaget af æblehave, som er en af de største i Europa. De omgivende skove blev engang overtaget, ved hjælp af den gamle landlige teknik med at dyrke hække i stor målestok, for at danne en abatis eller et forsvarsværk til beskyttelse af de lokale beboere imod angreb fra mongolerne på det tidspunkt, hvor de stadig besad Krim. Igennem alt dette løber landevejen mod syd, engang en transportvej for hære, kejserlige følger, diligencer og pilgrimme. Tilsammen må huset og parken have indeholdt hundredvis af minder for den aldrende skribent. Den stærke tiltrækningskraft, der bandt ham til dem ville ikke være blevet besejret af en endog stærkere frastødning. Dette havde taget lang tid at bygge op.

Siden 1850 havde visse tidlige udslag af social bevidsthed været overskygget af hans kreative impuls til at overføre sine personlige erfaringer til værker af halv- og helfiktion, og på den måde give sine læsere et mere end almindeligt levende indtryk af genoplevelse i deres egen bevidsthed. På den måde nød han i mange år godt af et litterært talent, som kun besiddes af de få, først på egen hånd, siden i samarbejde med sin elskede hustru som amanuensis, og nåede et skønlitterært højdepunkt i hans to store mesterværker. Så blev han syg og gik ind i en mental jungle, hvorfra det til tider syntes ham, at alene selvmord kunne være et middel til at slippe ud.

Han havde nogen grund til ikke at være tilfreds med sig selv. I den følsomme alder af seks havde han lyttet til, at hans bror Nicholas fortalte ham og de andre drenge, Sergej og Dimitri, at han kendte en hemmelighed, og at alle sygdomme, når den blev afsløret, ville forsvinde fra jorden og universel kærlighed opstå. Hemmeligheden, fortalte Nicholas var graveret på en grøn stok, som var begravet på kanten af en slugt i Zakaz skoven. Symbolet på jagten på den grønne stok hagede sig fast i baghovedet på Tolstoj gennem en ungdom fuld af brudte løfter og lastefuldhed, et liv i hæren med faldende engagement og en litterær karriere, som til sidst syntes ham blot at være selv-forherligelse.

Hvad kunne, tænkte han i 1879, to år efter færdiggørelsen af Anna Karenina, være den mulige retfærdiggørelse for hans lediggang og målløse liv, understøttet af de jammerligt fattige bønder på hans godser, og beskyttet af Statsmagten? I de næste tredive år tænkte og skrev han mest om kristen etik, Statens natur og det uretfærdige i privat ejendomsret til jord. Han så også klart, at der ikke her var tre indbyrdes adskilte emner, men en sammenhængende politisk filosofi, indenfor hvilken Staten først og fremmest handlede i forsvar for de erhvervede interesser, og til gengæld blev støttet af en Kirke, bygget på en falsk opfattelse af Kristi betydning for menneskeheden. Grundlæggende søgte han efter løsninger i individets indre liv; men til løsning på jordspørgsmålet og tilgrænsende sociale problemer greb han til en praktisk filosofi, som omkring århundredskiftet skulle komme til at opnå verdensomspændende interesse. Han opnåede derved en folkelig opbakning, men fjendskab fra autoriteterne og halvdelen af sin familie.

Det fjendskab, som skulle blive mest føleligt, var det fra hans hustru, som havde brugt uendeligt med tid og besvær på at kopiere og mangfoldiggøre hans tidligere og politisk neutrale arbejder. Sagen var den, at mens størstedelen af hans tid og opmærksomhed var helliget verdens sygdomstilstand og hvordan den skulle kunne kureres i fremtiden, så var hendes optaget af hverdagslivets problemer, som det måtte leves her og nu. Hun havde planlagt den indvendige indretning af huset og forestået anlæggelsen af parken. Hun overvågede tjenestefolkene. Hun var, frem for alle, den, der måtte bekymre sig om den økonomiske understøttelse af sig selv og sine børn, når dette var i konflikt med hendes mands idealer. Hun hadede Tolstojs brændende agitation for en plan om at erstatte beskatning med grundskyld som kilde til offentlige indtægter, hvilket, hvis det var blevet indført i Rusland, ville have frataget familien dens traditionelle kilde til indtægter. Mere personligt hadede hun Tolstojs ven og litterære agent V. G. Tjertkov, som hun med rette mistænkte for at påvirke ham til at forholde hende royalties fra hans romaner og historier fra før 1881.

Hvis Tolstoj ikke havde lidt af en overfølsom samvittighed, er det muligt, at han og Sofia kunne have fundet frem til et kompromis; for skønt hans afsky for at leve af arbejdsfri indtægter på jord var aldeles fornuftige, havde han ikke behøvet at besvære sig selv med, hvorvidt hun skulle tillades at modtage royalties. En lille smule mere omtanke ville have overbevist ham om, at arbejde ikke udelukkende er manuelt, men at der også skal betales løn til ikke-manuelle arbejdere, medregnet dem hvis arbejde med litterær kunst medvirker til et mentalt velbefindende hos deres medskabninger. Som det var, blev sagen om royalties en årsag til konstant, skarp strid imellem dem.

Hun tillod ham heller ikke at glemme det. Når han trak sig tilbage for natten, kunne han høre hende fare omkring i huset og lede imellem hans papirer efter bevis på hans sammensværgelse imod hende. Det var det sidste. Alt hvad han ønskede var muligheden for at slippe væk uden at blive opdaget. Den kom klokken fem om morgenen den 28. oktober, da der forekom en usædvanlig lang stilleperiode. Blot en time før var Sofia kommet ind i hans værelse med et tændt lys, havde holdt det over hans ansigt og spurgt, hvordan han havde det; men nu var alt stille. Han stod lydløst op af sengen, listede hen til hendes dør og lyttede. Ikke en lyd. Endelig sov hun.

Hurtigt klædte han sig på, gik hen for at vække sin bosiddende læge-ven Makovitsky og gav ham besked på at pakke alle nødvendige mediciner og tage afsted med ham. Så vækkede han sin datter Alexandra, mens en tjenestepige pakkede noget tøj for ham, fortalte hende at han tog afsted og overgav nogle få manuskripter i hendes varetægt. Sine dagbøger ville han tage med sig. En time senere, ledsaget af doktoren, forlod han huset, som en desperat toogfirsårig Kong Lear, og bevægede sig mod staldene for at beordre en vogn gjort køreklar. Efter at have sagt farvel til Alexandra og en anden datter, Varvara Feokritov, kørte han til Shkjokino stationen for at fange et tog til Kazelsk, tolv mil fra Sharmodin klostret, for at besøge sin søster Marja.

Om morgenen den 31. tog han afsted med doktoren for at fange det tidlige tog til Rostov ved Don, efter i mellemtiden at være blevet slemt forkølet. Under de omstændigheder kunne man have troet, at han enten ville forholde sig roligt eller tage del i de sædvanlige trivielle konversationer. Men han vidste, at han kun havde kort tid, og at det unødvendige måtte lægges til side til fordel for sager af stor vigtighed. Så han begyndte på et foredrag, uden tvivl til stor overraskelse for den unge bonde, der sad ved siden af ham, og kort tid efter for alle passagerer i kupeen, hvor emnet var det forslag, som den amerikanske økonom Henry George havde fremsat, til at opnå økonomisk og social retfærdighed ved at erstatte skatter på produktion og handel med en skat på jordværdi.

Dermed ville man indføre det dobbelte princip, at frugten af et menneskes arbejde udelukkende tilhører ham selv, og at vi alle har lige ret til adgang til jordens ressourcer. Et sådant middel ville også fjerne den enes magt til at udnytte den anden, enten direkte eller ved hjælp af Statens indretning.

Dette skulle blive Tolstojs sidste budskab til menneskeheden; for han havde kortere tid tilbage, end han vidste af. Han nåede aldrig Rostov, men var så syg på det tidspunkt, hvor toget nåede til Astapovo, at han blev bragt af og lagt til sengs i stationsforstanderens hus.

Den 9. november 1910 døde han dér af lungebetændelse.

Kapitel 2
Den visionære fritænker

Det er godt at åbne sit sind, men kun som forudsætning for at lukke det… for den dommens og udvælgelsens sublime handling.
Irving Babbin

Foregangsmænd for sociale reformer har aldrig haft det let, hvad Molière, en anden stor litterat, var klar over. Alceste, hovedfiguren i Le Misanthrope (1666), ses forgæves at reagere imod frivoliteterne og uoprigtigheden hos de rige lediggængere i Louis den Fjortendes Paris, og imod korruptionen i samtidens retssystem. Selv hans ven Philinte kan ikke finde på noget mere hjælpsomt at sige ham end:

Et c’est une folie il nulle autre seconde
De vouloir se mêler de corriger le monde.[1]

Og det er dog en galskab uden lige
At ville tage del i at rette verden til.

Philinte troede, at hans ven spildte sin tid med, selvom det i princippet var rigtigt, at prøve at rette, hvad der, trods alt, var mindre overtrædelser. Det ville have oversteget geniet, selv i en Molière, at have begrænset indenfor komediens rammer de mulige reaktioner i Alceste, hvis han, som Jacques Turgot, finansminister hundrede år senere, eller Henry George og Leo Tolstoj to hundrede år efter, havde fremsat, hvad der skulle vokse til en social revolution. Lad os se nærmere på menneskets træghed og modstand mod forandring.

Den genetiske arv i hvert enkelt menneske fastsættes i undfangelsens øjeblik, og den er det eneste determinerende, bortset fra evt. uheld, for dets fysiske, instinktmæssige, intellektuelle og moralske habitus, frem til fødselsøjeblikket. Fra det tidspunkt tager samfundet over og begynder at udsætte det for en mængde alment accepterede praktikker, deriblandt sådanne, der er relateret til sprog, påklædning, bolig, holdning, skolegang, religion – faktisk alt, hvad der er et præcist udtryk for menneskeligt fællesskab på dette specifikke tidspunkt og sted. Spædbarnet accepterer det meste af alt dette uden spørgsmål; men den tid vil sandelig komme, hvor han vil stille spørgsmål ved noget af det, og afprøve sin egen viljestyrke mod sine forældres, hans lærere i skolen, hans første arbejdsgiver, en politibetjent, eller hvem som helst, der viser sig. Den typiske unge vil få sin vilje på et eller to områder, og tilpasse sig på de andre; men det er mere sandsynligt, at han til sidst vil tilpasse sig på alle områder.

Udover hvert individs nærmeste omgivelser er der de større enheder, såsom nationen, verdensdelen og verden. Få mennesker vil undersøge baggrunden for disses status, specielt sådanne, der falder i tråd med de almindelige tendens til underkastelse og respekt, kamplyst og anerkendelse af territorium og socialt hierarki. Tag et menneske med ind i en kirkes højstemte atmosfære, og han vil falde på knæ og bede. Vis ham en uniform, som han skal bære i kamp med andre mennesker, betegnet som fjender, og han vil tage den på. Tag ham til en kroning eller åbningen af et parlament, og han vil nære glødende respekt for myndighederne. Vis ham et opslag, der siger “Uvedkommende vil blive retsforfulgt”, og han vil respektfuldt trække sig tilbage.

Det er ikke det samme som at sige, at der ikke vil være modstandere; men at disse på nogle felter vil ændre deres naturlige disposition for den opførsel, der forventes af dem. De vil holde sig væk fra kirken; forlade slagmarken, kaste deres uniform bort og vende hjem; bryde loven eller nogle få paragraffer, og enten klare sig godt ved at gøre det, eller blive smidt i fængsel. Hvad de ikke vil gøre, er overordnet at sætte sig ned, forestille sig et alternativt samfund og skriftligt udtrykke en plan for det.

En sådan handlemåde må have været særlig vanskelig i en civilisation som Europas og det vestlige Asiens i det første tiår af det tyvende århundrede. Den havde eksisteret i tusind år, støttedes af de samlede kræfter fra skolen, sværdet og alteret, og var dybt indgroet i det store flertal af befolkningens bevidsthed. Sandt nok havde den haft sine tilbagefald til revolutioner og krige, og tilbød langt flere materielle goder til nogle end til andre; men sådanne forhold syntes at være del af naturbetingelserne for eksistens, og at problematisere dem må have syntes, og må sandelig stadig synes, at være på grænsen til vanvid.

Des mere bemærkelsesværdigt er det derfor, når der dukker et menneske op som grev Leo Tolstoj, der ser med friske øjne på ethvert forhold i den verden, der omgiver ham, som om han netop var blevet født, med besiddelse af hele den modnes erfaring, eller som hvis han var gæst fra en fremmed planet, forbløffet konfronteret med nye tableauer, ukendte tankeprocesser, og besynderlige adfærdsmønstre. For at komme overens med det usandsynlig ved dette menneskes eksistens, havde han evnen til at udtrykke sine tanker i en levende og kraftfuld prosa, der får læseren til at gispe, både over det ligefremme i hans udsagn og over den beskedenhed, med hvilken han selv betragtede sine evner. Her skriver eksempelvis hans ven og oversætter Aylmer Maude om en samtale, som han havde med ham omkring år 1900:

“Jeg opdeler mennesker i to grupper,” sagde Tolstoj. “De er fritænkere, eller de er ikke fritænkere. Jeg taler ikke om Fritænkerne, der danner et politisk parti i Tyskland, eller på de agnostiske Engelske Fritænkere, men jeg bruger ordet i dets enkleste betydning.”[2]

Maude forklarer, at den type fritænker, som Tolstoj tænkte på, var ham, der ikke var bange for at følge en tankegang til dens logiske konsekvens, uanset om det kolliderede med eksisterende sociale normer eller var i modstrid med egne personlige privilegier eller på forhånd fastsatte trossætninger.

Denne definition, skulle man tro, passer i det mindste på alle dem, der går for at være videnskabsmænd, mennesker med viden. Selv når alle omkring dem manipulerer eller tilsidesætter fakta for at tjene deres egne mål, vil videnskabsmænd da bestemt holde fast ved sandheden og intet andet end sandheden? Desværre er svaret nej, ikke altid.

En særlig sårbar type videnskabelig undersøgelse er den, der beskæftiger sig med menneskets oprindelse. Det må nu være en meget lille minoritet, der søger sin information om dette i kapitel 2 og 3 i Første Mosebog: men ret mange flere holder af at mene, endog selvom de i princippet accepterer Charles Darwins, i hans egen tid chokerende, teori, at den menneskelige race er produktet af en langsom udvikling fra en stamform til os selv og andre nutidige primater, at vi er kulminationen på en lige udvikling af fredelige, vegetariske dyr, sådan som chimpansen er det nu. Måske er vi røget lidt ved siden af, efter at vi antog vores nuværende biologiske status og har kastet os over kødspisning og kamp på liv og død i et stadigt voksende omfang; men alt dette er kun en overgang. Vores naturlige arv er at være harmløse og dydige. Som Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), den filosof, der mere end nogen anden bidrog med det teoretiske grundlag for den franske revolution, så rammende udtrykker det:

Que la nature a fait I’ hamme heureux et bon, mais que la société’ le déprave et le rend misérable.[3]
Naturen gjorde mennesket lykkeligt og godt, men hvor samfundet dog depraverer ham og gør ham elendig!

Dette er, hvad mange mennesker godt vil mene; og det er, hvad også Tolstoj, en livslang beundrer af Rousseau, godt ville mene; men på hans tid var der ingen tilgængelig troværdig information. Hvis han havde levet i 1957, hvor den blev tilgængelig, ville han bestemt have været enig med forfatteren, den fritænkende og ikonoklastiske Raymond A. Dart, leder af Instituttet for Anatomi på Universitetet ved Witwatersrand i Transvaal; og han ville have foretaget indrømmelser i sin samfundsteori, som ingen til dato har præsteret tilfredsstillende i øjnene på den videnskabelige verden og verden i almindelighed, for en alternativ beskrivelse af menneskenaturen.

Dart[4] mente, at han havde bevist, at dyr, der nu alment accepteres som menneskelig stamart, nemlig individer af arten Australopithecus Africanus (eller Prometheus), for to til tre millioner år siden havde anvendt visse antilopeknogler, ikke kun som våben på jagt og som slagteredskaber, men også som middel til at løse konflikter imellem hinanden. Beviset var, at fossile ikke-hominide knogler fundet ved Makapansgat i Transvaal sammen med de hominide indbefattede de omtalte antilopeknogler i et langt større antal, end hvad der kunne underbygge en teori om tilfældig distribution. Med andre ord var de resultatet af intelligent og målrettet udvælgelse, ikke resterne af firbenede kødæderes måltider.

Endvidere viste talrige baviankranier fra samme periode, fra denne og andre nærliggende fundsteder, klare tegn på frakturer som følge af slag påført med humeri (eller øvre forbensknogler) fra antiloper. Der var også et Australopithecus kæbeben, skadet på lignende vis, hvilket påviser at mord med et stumpt instrument var muligt selv på dette fjerne tidspunkt. I sig selv betyder dette intet, men holdt sammen med beviser[5] på organiserede kampe blandt neanderthalere i det nordlige Jugoslavien, kilder fra den tidlige historie og indbyrdes stammestridigheder mellem moderne primitive folkeslag, kan det være yderst betydningsfuldt. Hvis der i mennesket findes en iøjnefaldende, medfødt disposition til at blive en bevæbnet dræber, så er enhver plan om et fremtidigt samfund baseret på den ukvalificerede antagelse, at det er naturligt harmløst og ikke­angrebslystent, urealistisk. Dette er ikke det samme som at sige, at han ikke også har diametralt modsatrettede dispositioner, som fremmes med den rette opmuntring. Desværre er det bare for ofte dræberinstinktet, der opmuntres.

Darts tese fortjener derfor meget seriøs behandling, men fik det desværre ikke. I stedet ignorerede de videnskabsmænd, som det blev præsenteret for, hans statistiske analyse af de fossile knogler, og afviste samlingen som hyæners værk, hvad det ganske tydeligt ikke er. På en fuldstændig identisk måde fortjente, og fortjener, Tolstojs filosofiske værker seriøs behandling fra alle, som virkelig ønsker at medvirke til at skabe en bedre verden. I stedet for har vores dybt konservative samfund valgt, som helhed, at misforstå, forvanske eller simpelthen ignorere dem. Bortset fra de af dem, der hovedsageligt bygger på religion, og som i dag udgør en afviselig trussel for dem, der nyder godt af den sociale uretfærdighed, er det i England blevet tilladt, at de ikke er blevet optrykt.

Men Tolstojs fordømmelse af det uretfærdige ved jordmonopolet førte yderligere implikationer med sig. Som ejer af store godser arbejdede han på at undergrave sin egen privilegerede position og udsatte sig for anklager for at være en klasseforræder. Ved at plædere for Henry Georges middel, gjorde han det sikkert, at den officielle misbilligelses segl ville blive stemplet på hans økonomiske tanker.

Som om alt dette ikke var nok, identificerede han den uretfærdige fordeling af jord med grundårsagen til grove forskelle i den magt, der forbindes med rigdom og som alene kunne opretholdes af en nation/stat, baseret på vold. En sådan vold, påført af væbnede styrker for at undertrykke hjemlig uro, besejre fremmede lande og sikre fremmede markeder for varer, som var usælgelige hjemme på grund af fattigdom, påviste han, var i modstrid med sande kristne principper. Heldigvis, for nationen/staterne, blev de, som han så det, støttet af perverterede kirker, som ignorerede Jesu Kristi lære til fordel for dogmer, der ikke alene omhandlede hans oprindelse og skæbne, men også ritualer, udtænkt til at ‘hypnotisere’ (hans egne ord) folkemasserne.

I det følgende skal vi forsøge at finde frem til Tolstojs metode til fritænkning ved at underkaste hans doktriner en analyse og sammenligne dem med den kritik, som de har ført med sig. Var de gyldige på det tidspunkt? Hvilken relevans har de for nutidige problemstillinger? Tolstoj betragtede sine ideer som en rundet helhed; og det gør vi også. Af praktiske årsager vil vi imidlertid betragte dem hver for sig, begyndende med hans opfattelse af kristendom, som betinger og påvirker alt andet.

– – – –

[1] Molière: Misantropen, 1. akt, 1. scene, vers 157-8.
[2] Aylmer Maude: “Talks with Tolstoj” i Tolstoj and his problem. Grant Richards, 1902 (pp. 211-2).
[3] Jean-Jacques Rousseau: Emile (1762). (p. 1, linje 1).
[4] Raymond A. Dart. The osteodontokeratie eulture 0/Australopithecus Prometheus. Pretoria, The Transvaal Museum, 1957.
[5] John E. Pfeiffer. The emergence of man. Nelson, 1970. (p. 172).