Blanding

Blandede større og mindre skrifter. Enkelte i uddrag.
Kun Emile de Laveley er udgivet som ePub.

 1. Emile de Laveleye
  Om ejendomsretten og dens oprindelige former (1875)
  Se kritik her: History
 2. Jordreformbevægelsen i England
  af Erik Givskov (1908)
 3. Jeppe Aakjær
  Hytter i alle lande (1910)
 4. Leo Tolstoy:
  Den store uret (1905)
  Jordspørgsmålet løst af Henry George
  fra ‘Opstandelse
  og mere, (ikke georgistisk – men viser Tolstoys syn på samfundsforhold)
  The Slavery of our Times  
 5. Johannes Wille:
  William Booth – Henry George (1928)
 6. David Redfearn
  Tolstoj – Principper for en ny verdensorden (1995)
 7. Max Hirsch
  Demokrati kontra Socialisme
 8. Herbert Spencer
  Social Statics, Kap. IX
 9. Viggo Starcke:
  Det daglige brød
  Singapores grundlægger – Sir Stamford Raffles
 10. C. N. Starcke
  Lige ret for alle (1908)
  Fristat eller Slavestat
  Georgisme (1911)
  Det økonomiske livs hovedlove (1912 – pdf)
 11. Marcus Rubin
  Bidrag til spørgsmålet om skatter på faste ejendomme (1877)
 12. Leon MacLaren (1991)
  Samfundets natur og andre essays (Del 1)
  Essays om samfundsøkonomi (Del 2)
  Flere essays om samfundsøkonomi (Del 3)
  Anmeldelse af prof. Gunnar Thorlund Jepsen
 13. Wilhelm Moldenhawer
  Teorier om Jordrenten (fra 1855. pdf – frakturskrift)
  (En historisk og critisk fremstilling af de forskjellige theorier om jordrenten)
  og igen her: Teorier om jordrenten
  (transkriberet af pma – for lettere læsning)
 14. Gerda Gjerulff
  Jord og Penge (1916)
 15. Jakob E. Lange
  Socialøkonomi (efter 6. udgave 1947)
 16. August Schvan
  Den retfærdige revolution (1920)
 17. Ricardt Riis (1993)
  Arbejdsløsheden – dens afskaffelse eller formindskelse
 18. John Sherwin Crosby
  Kunsten at regere retfærdigt (dansk udgave 1908)
 19. Herbert Spencer; Social Statics (1862)
  Retten til brugen af jorden, Kap. IX

***

 1. Ernst Brandes – Samfundsspørgsmål (1885)
  Befolkningslæren (Malthus)
  – Værdilæren (den jernhårde lønningslov)
  I denne tekst har EB endnu ikke kendskab til Henry George. Havde han læst ham, havde han nok nævnt det.
  Det har han senere: Se Ernst Brandes: Henry George: “Beskyttelse eller frihandel