Bibliografi

Forfattere på dansk
Forfattere til mindre artikler og debatindlæg ikke medtaget!

 1. Sophus Berthelsen
 2. Ernst Brandes
  Samfundsspørgsmål
  (1885)
  – Befolkningslæren (Malthus)
  – Værdilæren (den jernhårde lønningslov)
  Henry George: Beskyttelse eller frihandel
 3. Welcome Byron
  Fra jordens centrum
 4. John Sherwin Crosby
  Kunsten at regere retfærdigt (dansk udgave 1908)
 5. Severin Christensen
  Retsstaten (1911) Her efter 3. udgave 1949.
  Retsstaten 1911 (1. udgave—uredigeret scannet pdf.)
  Ret og uret (1909)
  Naturlig ret (1907)
  Fra magtstat til retsstat (1924)
  Retsstaten – et radioforedrag (1930)
  Retsstat eller diktatur – et radioforedrag (1926)
  Herbert Spencer contra Henry George (1909)
  Professor Torp som Retsfilosof (1911)
  Demokratiets diktatur  (1926) (oversættelse efter Taine: La France contemporaine)
  Etikens logiske begrundelse (1912)
  Om muligheden af en objektiv eller videnskabelig etik (1929)
  Livsfilosofiske Omrids (1914)
  Indad. Det sjælelige Værdigrundlag (1918)
  Samlivet og dets love (1902)
  Et kongerige for en livsansskuelse (1933) (Svensk udgave 1926)
  Vad är rättfärdighet?
  Rättsstaten
  Debatindlæg
 6. Axel Dam
  Retsmoralen i det offentlige liv (1937)
  Skal staten være moralsk (1925)
 7. P. H. Elbæk
  Verdens herre (fra II del, 1919)
 8. F. Folke
  Skat og Erhverv (1911)
 9. Ed. Geismar
  Retsforbundet** (1919) Titel burde være Retsstaten
  Hvorfor jeg er retsstatsmand (1928)
 10. Henry George
  Fremskridt og fattigdom (1879)
  Samfundsspørgsmål (1883)
  Beskyttelse eller frihandel (1886)
  Arbejdets kår (1893)
  Fattigdom er en forbrydelse (Taler / Artikler)
  Den nationaløkonomiske videnskab* (1898)
  Om erstatning (Fra A Perplexed Philosopher 1893 / En forvirret filosof)
  En forvirret filosof (1892)
  Arbetets villkor (1893)
 11. Erik Givskov
  Jordreformbevægelsen i England (1908)
 12. Gerda Gjerulff
  Jord og Penge (1916)
 13. Max Hirsch
  Demokrati kontra Socialisme
 14. C. Lambek
  Retsmoralske grundrids  (1928)
  Retsstat eller socialisme (1917):
  Første afdeling: Retsmoralen
  – Anden afdeling: Vore nuværende forhold
  – Tredje afdeling: Retsstaten
  Bidrag til Ibsen-kritikken (1899. Genoptryk 2010)
  Det bestandige i menneskelivet (1931)
 15. Jakob E. Lange
  Socialøkonomi (efter 6. udgave 1947)
 16. Emile de Laveleye
  Om ejendomsretten og dens oprindelige former (1875)
 17. Fernando Linderberg:
  Fattigplejen og retten til jorden (1888)
  Grundtvigianismen og underklassen (1908)
 18. Leon MacLaren (1991)
  Samfundets natur og andre essays (Del 1)
  Essays om samfundsøkonomi (Del 2)
  Flere essays om samfundsøkonomi (Del 3)
  Anmeldelse af prof. Gunnar Thorlund Jepsen
 19. Wilhelm Moldenhawer
  Teorier om Jordrenten (fra 1855. pdf – frakturskrift)
  (En historisk og critisk fremstilling af de forskjellige theorier om jordrenten)
  og igen her: Teorier om jordrenten (transkriberet af pma )
 20. Thomas Paine
  Ligeretten til jorden
  Sund fornuft (kun uddrag)
  Menneskets rettigheder (kun uddrag)
  Fornuftens tidsalder (på grundskyld.dk)
  Life of Thomas Paine (på grundskyld.dk)
 21. David Redfearn
  Tolstoj – Principper for en ny verdensorden (1995)
 22. Ricardt Riis (1993)
  Arbejdsløsheden – dens afskaffelse eller formindskelse
 23. Marcus Rubin
  Bidrag til spørgsmålet om skatter på faste ejendomme (1877)
 24. August Schvan
  Den retfærdige revolution (1920)
 25. Herbert Soencer; Social Statics (1862)
  Kap. IX: Retten til brugen af jorden.
 26. C. N. Starcke:
  Lige ret for alle (1908)
  Fristat eller Slavestat
  Georgisme (1911)
  Det økonomiske livs hovedlove (1912 – pdf uredigeret)
  Skepticismen (1890)
  L. Feuerbach – En monografi (1883)
  Frimureriet (1923)
 27. Viggo Starcke:
  Det daglige brød
  Singapores grundlægger – Sir Stamford Raffles
 28. H. Thaarup
  Henrik Ibsen: Set under en ny synsvinkel – Front mod to sider (1900)
 29. Leo Tolstoy:
  Den store uret (1905)
  Jordspørgsmålet løst af Henry George
  fra ‘Opstandelse
 30. Johannes Wille:
  William Booth – Henry George (1928)
 31. Jeppe Aakjær
  Hytter i alle lande (1910)