Bibliotek1

Bibliotek1’s beholdning af bøger og pjecer kan ses på librarything.com
Her: bibliotek1
Anvendelse af Librarything fremgår af siden. Klik TAGs og vælg fra relevant tag herunder.
Eller brug søgefunktionen.

Bøger/pjecer er sorteret under TAGs, som følger:

01: George (bøger af Henry George)

021: Georgisme (andre forfattere om “jorden” som fælles ejendom)
022: Kritik af georgisme
023: Præ-georgisme (forfattere før Henry George)
024: Økoteknisk Højskoles skrifter

03: Retsmoral (Specielt for Danmark og Sverige)

04: Biografier / Historie (begrænset til TAG 01-09)

051: Henry George Foreningen
052: Retsforbundet
053: Retsforbundets Ungdom
054: Byer / Husmænd / Kooperativer
055: Samstyre / Folkestyre

061: Jordreformer
062: Jordvurderinger

071: Frihandel / Told
072: Skat
073: Penge

081: Kristen Politik
082: Politiske retninger

091: Svensk (alle grupper)
092: Tysk (alle grupper)

10: Andre emner (uden for Bibliotek1’s kerneområde – alle sprog)
10-EU
10-Norden
10-FN
10-Filosofi
10-Historie
10-Økonomiske klassikere
10-Krig og Fred
10-Regering/government
10-Samfund (generelle samfundsrelaterede bøger)
10-Socialisme
10-Textbooks (lærebøger)

Tidsskrifter har fået TAG: Tid

Bøger på engelsk og på “andre sprog” har samme opdeling, fx.:
– engelske E01;
– andre sprog L01
Pjecer har prefix “p”

Kasser: Bøger, som ikke umiddelbart hører hjemme på Bibliotek1, er registreret og pakket i kasser. (De kan ikke tildeles en Tag i kategori som ovenfor)

((Og så er der over 100 titler uden Tag. Der er noget at bringe orden i))