Bibliotek1

Bibliotek1’s beholdning af bøger og pjecer kan ses på librarything.com
Her: bibliotek1
Anvendelse af Librarything fremgår af siden. Klik evt. TAGs og vælg fra relevant tag herunder.
Eller brug søgefunktionen.

Bøger/pjecer er sorteret under TAGs, som følger:

Værker af Henry George
01: George (dansk)

Georgismen fortolket 
021: Georgisme (andre forfattere om “jorden” som fælles ejendom)
022: Kritik af georgisme
023: Præ-georgisme (forfattere før Henry George)
024: Økoteknisk Højskoles skrifter

03: Retsmoral (Specielt for Danmark og Sverige)

04: Biografier / Historie (georgismens historie)
041: Biografier
042: Historie 
043: Byer / Husmænd / Kooperativer /len og stamhuse

05: Foreninger
051: Henry George Foreningen
052: Retsforbundet
053: Retsforbundets Ungdom
054: Samstyre / Folkestyre

06: Praktiske forhold
061: Jordreformer
062: Jordvurderinger

07: Skatter/told
071: Skat
072: Frihandel / Told
073: Penge

08: Politik
081: Kristen Politik
082: Politiske retninger
+++
083: Svensk (alle grupper)
084: Tysk (alle grupper)

09: Filosofi / Økonomi
091: Sev. Christensen, Lambek, Dam, C.N. Starcke
092: Filosofi, generelt 
093: Økonomiske klassikere
094: Textbooks (lærebøger)

10: Andre emner (uden for Bibliotek1’s kerneområde – alle sprog)
10.1: EU – EF
10.2: Norden
10.3: FN – United Nations
10.4: Historie – generelt
10.5: Krig og Fred
10.6: Regering/government
10.7: Samfund (generelle samfundsrelaterede bøger)
10.8: Socialisme

Tidsskrifter har fået TAG: Tid

Bøger på engelsk har samme opdeling.

((Og så er der mange titler uden Tag. Der er noget at bringe orden i))