Henry George Biblioteket

Om Henry George Biblioteket

Bibliotekets samling af pjecer:
Vælg sortering:
Forfatter
Titel
Udgivelsesår
Gruppe (emnesorteret)
Se opdeling i emner: Her

Alle Bibliotekets bøger er endnu ikke registreret!
Men de kommer her - løbende:
Link til LibrayThings, bøger
Se bøgerne her i pdf-format
(Sorteret efter forfatter)
Bøger
Andet materiale (under udarbejdelse)
 IU Konferencer
Oversigt over Bibliotekets tilgang af ældre og nyere dato.
 Nyanskaffelser
Hvad sker der i Biblioteket?
 Aktiviteter
 Åbningstider: Skriv til pma  @  grundskyld.dk
e-mail: bog @ bibliotek1.dk


Tilføj denne side til dine favorit-links